Varroakvalstret är en parasit som lever på honungsbin. Kvalstret, som lever av binas blodvätska (hemolymfa), angriper både vuxna bin och biyngel. Om inte varroakvalstren bekämpas dukar samhället under inom några få år.

(källa: https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/)

Sollentuna Biodlarförening organiserade lördag 24 oktober 2020 ett Varroatåg där medlemmarna kunde hämta blandad oxalsyra för att behandla sina samhälle.

Thomas och Tomas behandlar kupan på Hersby hembygdsgård.

57 samhälle behandlades eller kommer att behandla de närmaste dagarna med oxalsyra enligt droppmetoden. En av de samhällena som behandlades är kupan som står på Hersby hembygdsgård.