Innehåll


1. Inventering / Överlevnad – vecka 12

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Lyft och kolla i kupa att samhället lever
 • Anteckna antal bigångar med bin
 • Ge ett halvt paket foderdeg ovanpå ramarna
 • Gör anteckningar
Paket foderdeg

2. Utvintring – vecka 15

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Kontrollera om fodret är uppätet, ta bort plasten och överblivet foder
 • Bedöm styrka
 • Om samhället är Minus men har ätit upp foderdegen, fodra med sockerlösning
 • Kontrollera att yngelsättning är i gång
 • Rispa ramar med vinterfoder och sätt de närmast klotet på båda sidorna
 • Gör anteckningar
foderram

3. Utökning – vecka 18

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Sätt på skattlådor
 • Gör anteckningar

4. Statuskontroll – vecka 21

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Kontrollera ramar i yngelklotet att ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
 • Vid behov, utöka med skattlådor och/eller ramar i yngelrummet
 • Gör anteckningar

5. Skattning #1 – vecka 24

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Skatta lådor/ramar med täckt honung
 • Kontrollera ramar i yngelklotet att ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
 • Vid behov, utöka med skattlådor och/eller ramar i yngelrummet
 • Gör anteckningar

6. Drottningbyte / Avläggare – vecka 28

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Kontrollera ramar i yngelklotet att ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
 • Gör avläggare eller byt drottning enligt plan
 • Gör anteckningar

7. Kontrollera tillsättning / Skattning #2 – vecka 29

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Kontrollera att drottningen är utäten
 • Kontrollera ramar i yngelklotet att ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
 • Skatta lådor/ramar med täckt honung
 • Vid behov, utöka med skattlådor och/eller ramar i yngelrummet
 • Gör anteckningar

8. Slutskatta / Myrsyrabehandla / Invintra – vecka 33

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Skatta lådor/ramar med täckt honung
 • Kontrollera invintringsdyglighet
 • Tillsätt myrsyraapplikator
 • Ge foder
 • Gör anteckningar

9. Fodergiva / Avsluta myrsyrabehandling – vecka 35

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Ta bort myrsyraapplikator
 • Ge foder
 • Gör anteckningar

10. Fodergiva / Vintersäkra – vecka 37

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Ge foder vid behov
 • Vintersäkra
 • Gör anteckningar

11. Oxalsyrabehandla – vecka 48

 • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
 • Oxalsyrabehandla
 • Gör anteckningar