Bigång är utrymme mellan ramarna, mellan ramarna och kupväggarna, rammarna och locket samt rammarna under rammarna till kupbotten.

För att få en uppfattning om bisamhällets styrka, kan man räkna i hur många bigånger det finns bin. Det gör man genom att kolla uppifrån och helt enkelt räkna ytrumme mellan ramarna där det finns bi.

Observera att ett yngelrum med 10 ramar har 11 bigångar.