Allmän information

Biodlingssäsongen närmar sig sitt slut, och vi hoppas att alla har hunnit skatta och åtminstone börjat invintra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer håller i sig, och vi i styrelsen känner att vi inte hann med under säsongen att anordna möte på ett coronasäkert sätt. Vi har undersökt möjligheten att genomföra en del möten via internet, men vi lyckades inte att genomföra styrelsemöten digitalt så planerna lades på is eftersom det skulle ta alltför lång tid av förberedelser.

Det kändes bra att vi kunde ha invigningen av vår nya bigård med föreningsbikupan på Hersby hembygdsgård. Den var välbesökt och det var härligt att se så många igen. Bina trivs på gården, och tills vidare tar Thomas Ullman och Tomas Wikberg hand om dem.

Årsmöte

Årsmötet kommer vi att genomföra och  Tintomararummet i anslutning till biblioteket i Sollentunacentrum är bokat. Det är så pass stort att vi kan träffas och ändå hålla avstånd till varandra.  Närmare information följer om några veckor, men vi be er att boka måndag 9 november kl. 19-21 i era almanacker.

Varroatåg

En nyhet är att vi kommer att organisera ett varroatåg på lördag 24 oktober. Tyvärr så går det inte att laga föreningens oxalsyraförångaren, och är vi inte övertygade om att just en likadan är väldigt effektiv. Då finns det två alternativ, och oxalsyrabehandling genom sublimering är något vi håller på att undersöka, men metoden vi kommer att erbjuda i år är droppmetoden.

Nästa vecka kommer mer information.

Program 2021

Styrelsen satsar på att kunna erbjuda ett coronasäkert program under 2021, och vi be alla som har idéer eller tips att mejla till monique@sollentunabiodlare.se.

Honung till salu

Vädret har varit väldigt skiftande under året, och vissa har fått stora honungsskördar, medans andra knappt har fått någon honung alls.
Många marknader som t.ex. höst- och julmarknaden på Hersby hembygdsgård är inställda, men efterfrågan efter lokalproducerad honung verkar vara stort.
Om du har honung till salu, får du gärna mejla monqiue@sollentunabiodlare.se och ange kontaktsättet (e-postadress och/eller telefonnummer) samt i vilken kommun/region bina har hämtad sin honung så ser vi till att information publiceras på hemsidan.

Med bivänliga hälsningar
Monique
på uppdrag av styrelsen