På jordbruksverkets hemsida hittar du

Kartor över över skydds- respektive övervakningsområden för amerikansk yngelröta

Prenummerera dig på sidan om regler för biodling så får du information via mejl varje gång sidan uppdateras: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor/aktuella-restriktioner-for-bin-och-humlor#h-Prenumeration