Härmed kallar Sollentuna Biodlarföreningens styrelse stadgeenligt till årsmöte 2022.

Föredragningslistan med bilagor kommer inte att finnas i pappersform på årsmötet. Vi kommer dock visa föredragningslistan och bilagorna via en projektor.

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe/te och tårta och ska vi genomföra den sedvanliga honungsprovning/honungsbedömningen:

Honungsbedömning

Även i år ska vi ha den sedvanliga gemensamma honungsbedömningen på årsmötet.

Om du vill ha din honung bedömt (till exempel för att kunna köpa SBR:s etiketter eller locksäkring eller för att kunna delta på marknader under SBF:s ansvar) ska du ta med en burk honung (eller flera om du har flera olika sorter) till årsmötet.

Du ska samtidigt lämna Honungsbedömningskortet som du hittar i Bitidningen eller kan ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/03/honungsbedomningskort-medlem-skrivbar-utg220325.pdf (medlemsnummer står på baksidan av Bitidningen).

Du behöver ha utförd Bihusesyn för att kunna lämna in honung för bedömning (se bedömningskort). Bihusesyn hittar du i Bitidningens aprilnummer eller kan du ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/09/Bihusesynen-skrivbar-webb-version-2.pdf

Lämna in årsrapport

Det är dags att lämna in årsrapport. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin.

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

  1. Fyll i formuläret på https://forms.gle/GFqZDqVBLqnHt3TQ7
  2. Fyll i nedanstående tabell och skicka till monique@sollentunabiodlare.se:
Namn:  
Invintrade samhälle 2021: st. 
Vinterförluster: *)st. 
Invintrade samhälle 2022: st. 
Honungsskörd total i kilogram: kg 
  1. Lämna in den i pappersform på årsmötet. Den finns i Bitidningen nummer 10 | Oktober 2022 eller SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf  

Har du redan lämnat in din årsrapport, behöver du inte lämna in den igen.

*) räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten

____________________

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får. En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

____________________

Med bivänliga hälsningar

Styrelsen, Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Ingegerd, Tomas, Johan, Thomas och Akos