Innehåll

 • Honungsbedömning
 • Anmälan till honungsbedömning och årsmöte
 • Marknader
  • Kommande försäljningsaktiviteter
 • Årsrapport

Honungsbedömning

Måndag den 7:e november på årsmötet har Sollentuna Biodlarförening honungsbedömning. Då har du möjlighet att smaka på olika slag av honung som våra honungsbin har producerat i sommar. Om du vill kan du få din honung bedömd.

Om du vill ha din honung bedömd (till exempel för att kunna köpa SBR:s etiketter eller locksäkring eller för att kunna delta i föreningens försäljningsaktiviteter) ska du ta med en burk honung (eller flera om du har flera olika sorter) från årets skörd till årsmötet. På burken får inte finnas några etiketter eller andra igenkänningstecken. Det ska vara en traditionell honungsburk, helst 500 gr men det går bra med 250 gr, 350 gr eller 700 gr. Burken ska innehålla vikten som burken är avsedd för.

Du ska samtidigt lämna Honungsbedömningskortet som du hittar i Bitidningen eller kan ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/03/honungsbedomningskort-medlem-skrivbar-utg220325.pdf (medlemsnummer står på baksidan av Bitidningen).

Du behöver ha utförd Bihusesyn för att kunna lämna in honung för bedömning (se bedömningskort). Bihusesyn hittar du i Bitidningens aprilnummer eller kan du ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/09/Bihusesynen-skrivbar-webb-version-2.pdf

Du lämnar din(a) burk(ar) tillsammans med det ifyllda honungsbedömningskortet till Johan. Det går bra att lämna det ca 30 minuter före mötets början.

Om din honung blir godkänd kan du beställa etiketter hos SBR och delta i föreningens försäljningsaktiviteter

Anmälan till honungsbedömning och årsmöte

För att kunna planera årsmötet behöver du anmäla dig i förväg via ett formulär: https://forms.gle/fgLKy3ATAviJ9W747 . Där kan du även fylla i om du kommer att lämna in honung för bedömning.

Marknader

Sollentuna Biodlarförening ger medlemmarna möjlighet att sälja sin honung bland annat på evenemang som Sollentuna hembygdsföreningen organiserar. För att kunna sälja sin honung på dessa marknader, behöver din honung vara bedömd och godkänd antingen i år eller 2021. Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte ha konkurrens på pris, och sätter priser baserad på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Kommande försäljningsaktiviteter:

 • Söndag 13 november kl. 12-15 – Gamla hantverk på Hersby
 • Söndag 4 december kl. 12-15 – Julmarknad på Hersby

Vill du sälja din honung på en av ovanstående evenemang är du välkommen att anmäla till mig på monique@sollentunabiodlare.se

Lämna in årsrapport

Det är dags att lämna in årsrapport. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin.

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

 1. Fyll i formuläret på https://forms.gle/GFqZDqVBLqnHt3TQ7
 2. Fyll i nedanstående tabell och skicka tillbaka till mig på monique@sollentunabiodlare.se (eller svara på detta mejl):
Namn:  
Invintrade samhälle 2021: st. 
Vinterförluster: *)st. 
Invintrade samhälle 2022: st. 
Honungsskörd total i kilogram: kg 
 1. Lämna in den i pappersform på årsmötet. Den finns i Bitidningen nummer 10 | Oktober 2022 eller SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf  

Har du redan lämnat in din årsrapport, behöver du inte lämna in den igen.

*) räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten

____________________________

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får. En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

____________________________Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos