Lördag 19 november kl. 10-15 på Hersby hembygdsgård


Innehåll

 • Varroatåg
 • Vaxsmältardag
 • Marknader
  • Kommande försäljningsaktiviteter
 • Årsrapport

Varroatåg

Nu på lördag 19 november mellan kl. 10 och kl. 15 erbjuder vi alla medlemmar i föreningen att komma och hämta blandad oxalsyra så du kan behandla era dina samhällen mot varroa med droppmetoden. Den här filmen visar hur man gör: https://youtu.be/ENugWSDID84

Du bör använda skyddsglasögon och syrabeständiga handskar, samt ha bidräkten på dig när du behandlar kuporna med oxalsyra. Du ska även ha en doseringsspruta (50-60 ml).

Det du behöver veta är hur många samhällen du har samt hur starka de är. Ett samhälle med på LN med 4-5 ramar med bin är litet, ett normalstort samhälle på LN har 5-10 ramar med bin och ett stort samhälle har bin på 10 eller fler ramar LN.

Ta med en syrabeständig flaska eller burk för att ta hem blandningen.

Då blandad oxalsyra är verksam ungefär 2-3 veckor ska du behandla samhällena så snabbt som möjligt efter att oxalsyran är blandad. Det vill säga att du bör använda blandningen inom några dagar.

Mer information om behandling med oxalsyra kan du läsa på förbundets hemsida: https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-oxalsyra/

Vaxsmältardagen

På lördag organiserar vi även en vaxsmältardag. Det kommer att finnas två vaxsmältare och det finns möjlighet att smälta ett antal ramar under dagen. Vi drar igång med vaxsmältning kl. 11 och visar de olika stadier i vaxsmältning och om vi lyckas med det även att gjuta vaxmellanväggar samt gjuta vaxbitar. Vi ger tips och tricks, och delar med oss saker att tänka på när man smälter vax.

Har du ramar som behöver smältas, är du välkommen att ta med de till Hersby hembygdsgård. Ta i så fall även med en hink där vaxet och honungsresterna kan fångas upp. Vi rekommenderar en hink så att det är lättare att ta hem vaxet och honungsresterna eftersom mindre kärl är svårare att transportera.

Marknader

Sollentuna Biodlarförening ger medlemmarna möjlighet att sälja sin honung bland annat på evenemang som Sollentuna hembygdsföreningen organiserar. För att kunna sälja sin honung på dessa marknader, behöver din honung vara bedömd och godkänd antingen i år eller 2021. Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte ha konkurrens på pris, och sätter priser baserad på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Kommande försäljningsaktiviteter:

 • Söndag 4 december kl. 12-15 – Julmarknad på Hersby

Vill du sälja din honung på en av ovanstående evenemang är du välkommen att anmäla till mig på monique@sollentunabiodlare.se

Lämna in årsrapport

Det är dags att lämna in årsrapport. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin.

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

 1. Fyll i formuläret på https://forms.gle/GFqZDqVBLqnHt3TQ7
 2. Fyll i nedanstående tabell och skicka tillbaka till mig på monique@sollentunabiodlare.se (eller svara på detta mejl):
Namn:  
Invintrade samhälle 2021: st. 
Vinterförluster: *)st. 
Invintrade samhälle 2022: st. 
Honungsskörd total i kilogram: kg 
 1. Lämna in den i pappersform på årsmötet. Den finns i Bitidningen nummer 10 | Oktober 2022 eller SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf  

Har du redan lämnat in din årsrapport, behöver du inte lämna in den igen.

*) räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten

____________________________

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får. En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

____________________________

Med bivänliga hälsningar

Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Akos, Göran och Thomas