Informationsbrev Sollentuna biodlare

27 november 2022


Innehåll

 • Rapport från årsmötet
 • Rapport från konstituerande syrelsemöte
 • Introduktion av ny styrelsemedlem
 • Rapport honungsbedömning
 • Påminnelse årsrapport
 • Medlemsavgift 2023
 • Evevemang 2023
 • Rapport från vaxsmältardag och varroatåg
 • Ny bitillsynsmän sökes
 • Vi önskar alla

Rapport från årsmötet

Några highlights från årsmötet

Foto: Monique Widingsjö
 • Efter åtta år i styrelsen ställde Ingegerd inte upp för omval. Vi tackar Ingegerd för hennes insatser under dessa år, och ett särskilt tack från styrelsen för alla protokoll.
 • Göran Westin valdes in i styrelsen och Eva Ekström och Tomas Wikberg omvaldes för två år.
 • Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 oktober 2021–30 september 2022.
 • Budgeten godkändes med tillägget att det, på grund av föreningens goda ekonomi, finns en möjlighet för styrelsen att fatta beslut om investeringar som styrelsen finner vara till gagn för medlemmarna.
 • Monique valdes till ordförande med en mandattid på ett år enligt valberedningens förslag.
 • Riksförbundet har antagit stadgar vid Riksförbundsmöte i Norrköping 141011, som reviderats efter beslut av Riksförbundsmötet 2019. Stadgarna omfattar förbundet, distrikten och föreningarna.
  I och med att SBF:s nya stadgar trädde i kraft upphörde SBF:s egna stadgar att gälla. SBF:s styrelsens intention är att följa förbundets stadgar, tillämpningsföreskrifter, riktlinjer, policys, bestämmelser och övriga dokument.

Protokollet finns att läsa på sidan Dokument under menyval Medlemsinfo (lösenordskyddad).

Vi vill tacka Christina för ett väl genomfört årsmöte, Göran för att han skrev protokollet, Tommy och Madeleine för justeringen av protokollet, Christina och Jenny för revisionen samt Christina och Gunilla för sin insats i valberedningen.

Rapport från konstituerande styrelsemöte

Lördag 19 november hade styrelsen sitt konstituerande möte. Göran Westin välkomnades in i styrelsen.

Styrelsens åtaganden fördelades och den stora förändringen är att Johan är numera sekreterare.

Vi har inte hunnit uppdatera sidan Vår styrelse på föreningens hemsida men det görs under december.

Introduktion av ny styrelsemedlem

Jag heter Göran Westin och är ny i styrelsen för Sollentuna Biodlarförening, som jag har varit medlem i sedan 2013.

Biodling var inget som jag någonsin stötte på under uppväxten i Norrlands inland. Vare sig mina föräldrar eller någon annan i släkten höll på med bin, inte heller någon bekant till familjen, såvitt jag kan minnas.

Foto: Monique Widingsjö

Det var min hustru Eva, som med sitt stora intresse för trädgård och odling tog initiativet till vår biodling, men jag var ganska snart med på noterna. Vår resa började med att vi gick en nybörjarkurs med Lotta Fabricius Kristiansen som lärare och efter det tog vi kontakt med Sollentuna-föreningen. Under våra första år fick vi ovärderlig hjälp av Nisse och Olle, som delade med sig av sina kunskaper. Kontakterna med andra medlemmar i föreningen och utbytet av erfarenheter har betytt mycket för oss i vår utveckling som biodlare.

Våra år som biodlare har varit något av en berg-och-dalbana, med upp- och nedgångar i antalet samhällen och varierande honungsskörd. I år vi invintrat sammanlagt sex samhällen, som står uppställda, dels på norra Ljusterö, dels vid Väderholmen i Sollentuna. Vi siktar på att öka antalet samhällen de kommande åren. Nu när ingen av oss jobbar längre kan vi ägna mer tid åt biodlingen och lära oss mer, vilket känns stimulerande. För även om vi nu har hållit på i snart tio år så är man ju långt ifrån fullärd.

Under hela mitt yrkesliv har jag jobbat i mediebranschen. Jag var bara 15 år när jag klev innanför redaktionsdörren för första gången, så det blev sammanlagt lite mer än 50 år på först dagstidning och sedan nyhetsbyrå. I Sollentuna har vi bott ända sedan 1990 i ett hus som ligger på gångavstånd från föreningens bigård på Hersby hembygdsgård. Som ny styrelsemedlem hoppas jag kunna bidra till att fortsätta utveckla verksamheten, så att den blir till ännu större nytta och glädje för medlemmarna.

Rapport honungsbedömning

Foto: Christina Nelson Södersten

Det kom in 22 burkar till honungsbedömningen. Diskussionerna i grupperna var livliga och det är inte så lätt att bedöma färg, doft, konsistens, smak och hårdhet.

Att ha sin honung bedömd och fått godkänd är ett krav för att kunna beställa etiketter från SBR samt att få delta i försäljning av sin honung under SBF:s flagga.

Honungen från bedömningen donerades till äldreboende.

Foto: Göran Westin

Bilden till vänster är från Attendos nya boende på Almvägen, som ligger på andra sidan järnvägen från Hersby sett. Eva överlämnar en kartong med honung till verksamhetschefen Ellen.

Bilden till höger är från Nytorps äldre- och korttidsboende, som ligger alldeles intill Sollentuna centrum. Här är det den ansvariga Leila, som tar emot honungen från Eva.

Foto: Göran Westin

Påminnelse årsrapport

Har du inte gjort det än, är det hög dags att lämna in årsrapport. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin.

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

 1. Fyll i formuläret på https://forms.gle/GFqZDqVBLqnHt3TQ7
 2. Fyll i nedanstående tabell och skicka tillbaka till mig på monique@sollentunabiodlare.se (eller svara på detta mejl):
Namn:  
Invintrade samhälle 2021: st. 
Vinterförluster: *)st. 
Invintrade samhälle 2022: st. 
Honungsskörd total i kilogram: kg 

Har du redan lämnat in din årsrapport, behöver du inte lämna in den igen.

*) räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten.

____________________________

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får. En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

____________________________

Medlemsavgift 2023

Glöm inte att betala medlemsavgiften till nästa år senast 1 december för att säkerställa att du får första numret av Bitidning nästa år. Hittar du inte din faktura, kan du mejla mig (monique@sollentunabiodlare.se) för att få en kopia via e-post.

Evenemang 2023

 • Måndag 27 februari kl. 19-21: Stödfodra, drivfodra mm
 • Måndag 27 mars kl. 19-21: Varroa & varroabekämpning: drönarutskärning, syror och läkemedel – för- och nackdelar (och faror)
 • Måndag 24 april kl. 19-21: Livsmedelshantering
 • Lördag 20 maj på Hersby hembygdsgård (tider bestäm senare): Biets dag (närmare information följer senare)
 • En lördag i början av juni: Evas dag (exakt datum bestäms senare)
 • Juni, juli, augusti, onsdag varannan vecka kl. 18-20 på Hersby hembygdsgård: exakta datum bestäms senare (ställs in vid regn)
 • Måndag 25 september kl. 19-21: Program bestäms senare
 • Måndag 23 oktober kl. 19-21: Program bestäms senare
 • Måndag 6 november kl. 19-21: Årsmöte 2023 och honungsprovning
 • Honungsbedömning: i slutet av juni, i slutet av juli och i september (närmare information följer senare)
 • Lördag 18 november på Hersby hembygdsgård: Vaxsmältardag och varroatåg

Rapport från vaxsmältardag och varroatåg

Foto: Johan WIdingsjö

I år behövde man inte anmäla sig för att hämta blandad oxalsyra i hoppet om att intresset skulle vara större. Så var tyvärr inte fallet och vi får utvärdera hur vi kan nå fler medlemmar att hämta oxalsyra och behandla sina samhällen så att varroatrycket under vintern är låg vilket har en positiv effekt för binas vårutveckling.

Efter konstituerande styrelsemötet satt vi i gång med vaxsmältning. Vädergudarna var inte riktigt på vår sida och det snöade en hel del.

Vi upptäckte även att elen i ladan på Hersby inte riktigt mäktade att ha två vaxsmältare i gång samtidigt men efter vi lokaliserade proppskåpet och flyttade en vaxsmältare till köket där vi brukar slunga satt vi i gång. Det tar alltid längre tid än man tror, och det finns en del förbättringar att göra till nästa år.

Foto: Johan WIdingsjö
Foto: Johan WIdingsjö

Nya bitillsynsmän sökes

Föreningen fick ett mail från Länsstyrelse att det finns lediga distrikt för den som är intresserad att fördjupa sig inom bihälsa och bli bitillsynsman.

Mailet följer nedan:

Jordbruksverket har meddelat oss att nuvarande bitillsynsorganisation kommer pågå till och med 2024 och att de kommer genomföra en utbildning för att utbilda nya bitillsynsmän.

Ni får gärna kolla i era föreningar om det finns någon som skulle passa för uppdraget som är intresserad av att bli bitillsynsman. Det finns en möjlighet att bitillsynsmännen även efter 2024 kommer att ingå i den nya organisationen. Men detta är inte klart.

Lediga distrikt i Stockholms län är:

 • AB9 Järfälla
 • AB8 Värmdö
 • AB3 Södertälje
 • AB16 Stockholm, Bromma, Spånga.
 • AB3 Rönninge
 • AB12 Upplands-Väsby

Se länk till distriktskartan: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=9f1ff8daf5be4e8c94dbdae88dc64dee

Om ni har frågor är det bara att mejla eller ringa mig.

Johanna Lindström
Enheten för lantbruk

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 15 58
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi önskar er alla

Glad första advent!

Foto: Johan WidingsjöStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Akos, Göran och Thomas