Datum/Tid
2022-11-07
19:00 - 21:00

Kategorier


Mötessamordnare: Monique

Dokument årsmöte:

  • A. Föredragningslista årsmöte 2022
  • B. Verksamhetsberättelse 2022
  • C. Årsrapport och bokslutskommentar 2022
  • D. Revisionsberättelse 2022
  • E. Motioner och styrelseförslag 2022
  • F. Verksamhetsplan 2023
  • G. Styrelsens förslag om medlemsavgifter 2024
  • H. Budget oktober 2022-september 2023
  • I. Valberedningens förslag till årsmöte 202
  • J. Fullmakt

Länk till Årsrapport:

Honungsbedömningsreglemente 2.0

Länk till Bihusesyn*) 2022:

 

Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Studieförbundet Vuxenskolan

 

*) Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll.