Allmän information

Som ni alla vet så lider vi fortfarande under Corona-viruset härjningar. Vi kommer därför här med vårt andra utskick som går som mejl men också ligger på SBF:s hemsida.

Framför oss har vi Världsbidagen den 20 maj (https://www.un.org/en/events/beeday/ och https://www.biodlarna.se/20-maj-varldsbidagen/) och den veckan är det även Pollineringsveckan (16-24 maj – https://www.facebook.com/pollinerasverige och https://www.pollinerasverige.se/. Vi uppmanar alla att gå ut och studera våra insekter och njut av deras arbete.

Vi ser framemot Evas dag även om vi inte vet om den kan genomföras. Vi kommer att gå ut med information en dryg vecka innan.

Medlemsenkät

I förra utskicket från styrelsen bad vi alla att svara på några enkätfrågor. Vi har inte fått in så många svar så vi skickar därför ut enkäten separat i mejlform och hoppas att du svarar på den så fort som möjligt.

Ekonomi och medlemsantal

Just nu ligger både ekonomin och medlemsantalet stilla.

Kurser

Distriktets teoretiska kurs om drottningodling har ägt rum och föreningarna ska nu ta över stafettpinnen. Med hänsyn till att det är svårt att träffas kommer vi att göra korta filmer som visar praktiskt hur man gör. Filmerna kommer att behandla hela förloppet av hur man kan få fram en drottning. Detta eftersom det var många som missade den teoretiska delen. Beroende på vädret förväntar vi att första filmen kommer under vecka 21.

Nisse och Thomas U som leder en nybörjarkurs har skjutit på kursen med hänsyn till att det är svårt att träffas. Det finns dock en video på vår hemsida som kan studera (endast för medlemmar).
Kvaliteten är inte perfekt men vi hoppas att den ändå kommer till användning. Det är en kurs som heter ”Om biodling” med Runo Sundberg som kursledare. Runo Sundberg är rösten bakom Skrot-Nisse, en barnserie som spelades in för några år sedan.

Köp och försäljning av bisamhällen

På föreningens hemsida finns det information om vilka medlemmar som vill köpa avläggare och samhällen. Styrelsen räknar med att det minst kommer att finnas fyra avläggare till försäljning kring midsommar. Vi har även fått indikationer att det finns en medlem som vill sälja sin utrustning. Om det är någon som är intresserad så mejla monique@sollentunabiodlare.se så lägger hon upp uppgifter på hemsidan.

Styrelsen tycker att det är rimligt att en avläggare i år kostar 1800 kr för föreningsmedlemmar. Det ska då vara antingen årets drottning eller fjolårets drottning och i övrigt tio LN-ramar. Om ramar inte följer med utan leveransen är mer som ett paket (sk paketbin) bör priset stanna på 1500 kr.

En ny föreningsbigård?

Styrelsen har under en längre tid diskuterat möjligheterna till en föreningsbigård på Hersby hembygdsgård. Styrelsen bedömer att det finns ett intresse för en bigård i Sollentuna och har nu utsett Nisse, Sven-Åke, Monique och Thomas U att undersöka saken vidare med bl a hembyggdsgården. Men också att ta fram en idé om hur vi ska sköta gården, vilka som ska ansvara för att bina mår bra och vem som egentligen ska äga utrustning och bin.

Bigården

Det är nu som man märker skillnaden på vilka sorts bin man har. Carnica-bin kommer igång liter snabbare på våren än Buckfast-bin.

  • Alla samhällen borde vara igång nu med att samla in pollen och nektar. Om polleninsamlingen inte kommit igång bör man studera samhället noga för att se om det finns en drottning. Finns det en drottning kan man ge lite honungsvatten. Om inte så slå ihop det med ett annat samhälle.
  • När samhället har kommit igång så kan det vara känsligt för kyla och då ska inte bina har för mycket utrymme. Samtidigt som det är viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för bina att bygga på. Uppmärksamma att här kan det vara en skillnad mellan Carnica och Buckfast. I detta läge kan det vara så att Carnica-bin bygger ut ramarna snabbare.
  • Se till att det är rent i lådorna och men stör inte bina i onödan.

Om du känner dig osäker och vill prata med någon går det alltid att ringa Nisse ( 070-753 49 12), Olle ( 070-337 18 37) eller Thomas U ( 070-735 67 76).

Ta hand om er och vi hörs om ca tre veckor

Sollentuna vecka 19, år 2020

Styrelsen