Nu finns det en national svärmtelefonnummer: Svärmtelefonen

Mer information finns att läsa på Sveriges Biodlares Riksförbund hemsida: https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/