Allmän information

Vi är alla ledsna för att vi varit tvungna att ställa in medlemsmöten och andra möten. Det i en period då våra bin håller på att ”vakna till” och många av oss behöver information och möjlighet att ställa frågor.

Vi har därför på det senaste styrelsemötet beslutat att vi kommer att skicka ut information till alla medlemmar via mejl, SBF:s hemsida och Facebook.

Som du säkert vet är medlemsmötet den 4 maj inställt. Förbundet anser inte att vi ska hålla möten med fler än tio medlemmar och att sådana möten bör hållas utomhus. Styrelsens beslutär att vi följer denna rekommendation och naturligtvis även Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det är många medlemmar som fyllt i den medlemenkät som Monique och Thomas ansvarade för. Även om vi fick många svar var det flera som inte svarade. Styrelsen skulle vara mycket tacksam om vi fick fler svar på nästa enkät.

Ekonomi och medlemsantal

Det har kommit in flera medlemsavgifter vilket gör att vi nu är ca 80 medlemmar i föreningen. Vi avvaktar köp av projektor tills vi kan hålla vanliga medlemsmöten.

Kurser

Distriktets kurs om drottningodling som är aviserad till den 23 april kommer med största sannolikhet att bli av. Distriktet jobbar med att kunna websända kursen. Därefter är det tänkt att föreningarna ska ta hand om den praktiska delen. Styrelsen räknar med att även vi får sända den via webben. Den praktiska delen kommer man då att kunna göra själv.

Nisse och Thomas leder nybörjarkursen och även där räknar vi med att kunna ha websända träffar. Med tanke på denna kurs kommer det att bli många som vill köpa bisamhällen. Om du vill sälja avläggare eller samhällen så är vi tacksamma om du meddelar Nisse eller Thomas.

Köp och försäljning av bisamhällen

Om du varit inne på vår hemsida så finns det flera medlemmar som vill köpa avläggare eller samhällen och vi räknar med att det finns fler som gärna vill köpa. Men det kan ju även tänkasatt det finns medlemmar som vill dra ned eller som är beredda att göra en avläggare för att alla våra medlemmar ska kunna ha bin. Vi vill därför uppmana dig som biodlare i föreningen att fundera över om du t ex vill sälja en avläggare till en föreningsmedlem. Meddela Monique som kan lägga upp det på hemsidan eller om du inte vill vara med där är det ändå bra att meddela styrelsen så kan vi förmedla kontakter.

Styrelsen tycker att det är rimligt att en avläggare i år kostar 1800 kr för föreningsmedlemmar. Det ska då vara antingen årets drottning eller fjolårets drottning och i övrigt tio LN-ramar. Om ramar inte följer med utan leveransen är mer som ett paket (sk paketbin) bör priset stanna på 1500 kr.

Bigården

  • Den här tiden är de flesta bin ute flyger, men stör dem inte.
  • Drottningen har kommit igång om det är många bin som kommer med pollen till kupan.
  • Om polleninsamlingen inte kommit igång kan man ge bina honungsvatten men det är inte nödvändigt utan du kan avvakta någon vecka beroende på var du har din kupa uppställd.
  • När du är säker på att dem är i full gång så byt gärna lådor och se till att de har det rent.
  • Börja med att räkna varroa.

Om du känner dig osäker och vill prata med någon går det alltid att ringa Nisse, Olle eller Thomas.

Medlemmarnas tips

Bengt tipsar:

Jag använder en sådan ångspruta (ångtvätt) när jag gör rent botten i bikupa När ångan blåser ut och kondenserad så rinner en mörk vätska bort och botten blir ren och fin Inte steril förståss men antalet #hustomtar# hålls nere

Finns att köpa på t. Ex Rusta Biltema eller så pris ca 200

Foto: Bengt Lundberg

Tack för tipset Bengt. Har du ett tips som du vill dela med alla, kan du mejla det till Eva E (evae@sollentunabiodlare.se) eller Monique (monique@sollentunabiodlare.se).

Ta hand om er och vi hörs om tre veckor.

Styrelsen