Informationsbrev Sollentuna biodlare

30 september 2021

Allmän information

Bisäsongen är (nästan slut), och det är inte mycket mer vi kan göra för bina än att se till att de har tillräckligt mycket med vinterfoder, att kuporna är säkrade mot bl.a. möss och att de är “stormsäkrade” t.ex. med ett spännband så att taken inte blåser av under de kommande stormarna. Det är även viktigt att kuporna är tillräckligt ventilerade. Täck inte över nätbotten, ventilationshål osv, så att det inte blir för fuktigt (risk för mögel) eller för varmt (risk att bina inte går i vintervila) i kupan.

Just nu i föreningsbigården

Kupan i föreningsbigården är invintrad. Jag vill tacka Tomas och Thomas för att de har ta bra hand om bina. 

Den nya kupan, som styrelsen renoverade under sommaren, kommer att målas om under vintern av hembygdsföreningen så att den passar bättre in i omgivningen. Till våren är det tänkt att även denna kupa ska få ett samhälle

Årsmöte

Idag är sista dagen på föreningens räkenskapsår. Enligt stadgarna ska vi ha årsmötet i oktober/november. I år är det planerat till måndagen den 8:e november kl. 19-21 i Tintomararummet i Sollentuna. 

Kallelsen och alla underlag kommer att skickas ut i mitten av oktober, men jag vill uppmana alla att redan nu notera datum och tid i almanackan. 

Medlemsträffar

Sigtunaortens Biodlarförening bjuder in Sollentuna biodlarföreningens medlemmar till nedanstående aktivitet: 

Måndagen den 18:e oktober ska vi själva ha en medlemsträff. Detaljerna är inte helt klara än, men högst sannolikt blir det en hybridform, där man kan vara på plats eller delta via internet. Som vanligt är det kl. 19 till 21. Information följer senast en vecka innan, men ni kan väl notera datumet i almanackan.

Årsrapport

Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin. 

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

1.       Fyll i formuläret på https://forms.gle/ebBrywT8Jk9jofTW8 

2.       Fyll i nedanstående talongen och skicka till monique@sollentunabiodlare.se 

Namn:  
Invintrade samhälle 2020: st. 
Vinterförluster *)st. 
Invintrade samhälle 2021: st. 
Honungskörd total i kilogram: kg 
*) Vinterförluster räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten.

3.       Lämna in den i pappersform på årsmötet. Den finns i Bitidningen nummer 10 | Oktober 2021 eller SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får.
En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

Medlem i rampljuset

Jag heter Gunilla Beijer född 1954. På min födelsedag i augusti då äter man kräftor det är sen gammalt! Min första adress var Drottninggatan 83 i Stockholm. I slutet av 60- talet flyttade min familj till Sollentuna och här har jag blivit kvar.

Jag har alltid haft stort intresse för natur, djur och växter. Det har jag haft nytta av i mitt arbete som förskollärare. Min barngrupp har odlat potatis och blommor lärt sig att stänga av kranen, släcka lyset och vetat att skräp på land blir skräp i havet. Barnen har matat maskkomposten under diskbänken och tillsammans har vi byggt bihotell av lastpallar. Det var när vi byggde bihotell och såg hur många hyresgäster vi faktiskt fick som idén att gå en kurs i biodling kom upp.

Jag gick kursen på hembygdsgården i Väsby våren 2018 och lärare var duktiga Thomas, Nisse och ibland Olle. Jag lärde mig så mycket och uppskattade verkligen de kurstillfällen som var. När kursen var avslutad visade det sig vara svårt att hitta plats att ställa en bikupa på. Många är lite rädda och tror sig vara allergiska eller överkänsliga för bistick. Förskolegården, radhus tomten, landstället, kolonilotten överallt var det någon som sa nej!

Till slut fick jag en mycket bra plats av Sollentuna kommun på ett gravfält från järnåldern alldeles i närheten av Knista Gård. Här finns massor av bimat körsbär slånbär nypon hägg och syren blommar rikligt och ger en försommarhonung som doftar och smakar ljuvligt. Under högsommaren och hösten kan mina bin ta del av den satsning som Sollentuna kommun gjort tillsammans med Bögs gård – kilometervis av solrosor och honungsfacelia. Och så har de ju kolonilotterna där många fler en jag odlar lite extra för bina, gurkört oregano lavendel.

Det är så roligt att gå genom kolonilottsområdet och höra alla glada frågor om hur bina mår och när ska du slunga nästa gång? Första året var jag lycklig över att få åtta kilo honung andra året blev jag häpen över åttio kilo från en kupa och en avläggare. I år var försommaren fantastisk men sen har jag haft lite problem. Jag invintrar fyra kupor och har köpt två nya drottningar. Så många kupor vill jag inte ha men jag har lärt mig att med bin vet man aldrig vad som händer.  Det är långt till våren och nästa säsong, först ska bina klara vintern.

Jag ser fram emot att träffas igen. Det finns så mycket att berätta och fråga om, bin är verkligen fascinerande. Tack för mig Gunilla Beijer

Preben säger

Preben Kristiansen, pensionär
Foto: Lotta Fabricius Kristiansen
Förhoppningsvis är ni färdiga eller nästan färdiga med invintringen. Se till att bina har tillräckligt med mat under vintern.

Det går alldeles utmärkt att få bra övervintring på foder som tillverkats av socker, det som är viktigt är att samhällena får tillräckligt med foder. 

Vinterförlusterna är högre inom den grupp av samhällen som fått mindre än 15 kg socker torrsubstans jämfört med den grupp som fått 15 kg eller mer.

Preben Kristiansen, Bitidningen Nr 9 | September 2017

Vårkäk till våra bin

Nu när hösten är här och de flesta växter går i dvala är det dags att tänka på våren. Sälg och Hassel är bra buskar/träd som bina tycker om men vårlökar kan blomma ännu tidigare.

Vintergäck (Eranthis hyemalis) kan blomma redan i mars i varma lägen. Vintergäcken är en av vårens första biväxter och kan ge lite nektar och ganska mycket pollen till våra honungsbin. Snödroppe (Galanthus) är också en tidig blomma på våren. Snödroppen har lite nektar och pollen och värdet som biväxt är inte så stor. Blåstjärna (Scilla) blommar som mest i april och maj har ganska mycket nektar men lite pollen. Detsamma gäller för Pärlhyacint (Muscari). Stjärnhyacinten (Camassia) är en bra biväxt med ganska mycket nektar och pollen.

Krokus (Crocus) är en blomma som är rik på pollen men inte så mycket nektar. Pingstlilja och andra narcisser har lite nektar och ganska mycket pollen. Detsamma gäller de så kallade botaniska tulpanerna (Tulipa sylvestris). Sippor (Anemone) både vilda och odlade ger i regel relativt bra med pollen men mindre med nektar. 

Om du vill hjälpa dina bin till ett riktigt trevligt smörgåsbord på våren satsa på Vintergäck, Blåstjärna, Stjärnhyacint och Krokus. Sippor, narcisser och botaniska tulpaner är också i regel bra vårväxter. Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Lasse, Tomas, Ingegerd, Eva, Thomas & Johan