Informationsbrev Sollentuna biodlare

25 oktober 2021

Allmän information

Idag skiner solen (i alla fall här i östra Uppland), och när jag tidigare gick en promenad såg jag ett och annat bi som nyfiken satt på flustret, men eftersom det blåser flög hon inte iväg och kröp tillbaka i kupan.

Se till att vintersäkra kuporna genom t.ex. sätta ett spännband rund kupan så att taket inte blåser av om det kommer hårda vindar. Sedan får de vara i fred tills det är dags att oxalsyrabehandla (se längre ner).

Just nu i föreningsbigården

Invintringen är klar och bina är bäddad för vintern. Tomas och Thomas hart gjort allt de kan för att ge bina i föreningskupan de bästa förutsättningar för att överleva vintern, och ska vi endast störa de 20:e november för att behandla de mot varroa med oxalsyra genom droppmetoden.

Årsmöte

Tisdag 12 oktober skickades kallelsen till årsmötet via e-post till alla medlemmar. Årsmötet äger rum måndag 8 november kl. 19 i Tintomararummet.

Den som inte kan delta på plats erbjuds att vara med via Zoom (ett separat mejl med möteslänken skickas ut några dagar innan årsmötet).

Alla dokument finns eller kommer att publiceras på evenemang Årsmöte.

Honungsbedömning

Vill du ha din honung bedömt ska du ta med en burk honung till årsmötet.

Du ska samtidigt lämna Honungsbedömningskortet som du hittar i Bitidningen eller kan ladda ner från SBR:s hemsida (medlemsnummer står på baksidan av Bitidningen).

Du behöver ha utförd Bihusesyn för att kunna lämna in honung för bedömning (se bedömningskort). Bihusesyn hittar du i Bitidningens aprilnummer eller kan du ladda ner från SBR:s hemsida.

Varroatåg

Lördag 20 november organiserar vi ett varroatåg. Styrelsen är denna dag på Hersby hembygdsgård kl. 10-15 och där kan du hämta blandad oxalsyra för att behandla dina kupor.

Mer information finns på nedanstående länk, där du även kan fylla i dina uppgifter så att vi kan förbereda dagen: https://forms.gle/BvFmFDS5rf8twckSA (endast medlemmar i Sollentuna Biodlarförening).

Gör din anmälan senast onsdag 10 november så vi har några dagar att planera dagen och skicka ut närmare information.

Har du frågor kan du alltid kontakta mig eller någon annan i styrelsen.

På vår hemsida kan du läsa en liten redovisning hur det gick till förra året: https://sollentunabiodlare.se/index.php/2020/10/25/varroatag-i-sollentuna-2020/

Marknader på Hersby hembygdsgård

Sollentuna hembygdsföreningen organiserar på söndag 7 november kl. 12-15 ett evenemang om gamla hantverk. Sollentuna Biodlarförening ska också vara med, och vi behöver några som vill vara med och berätta om biodling.

Söndag 5 december kl. 12-15 kommer den traditionella Julmarknaden på Hersby äga rum. Även där söker vi någon eller några som vill vara där och prata bin.

På båda evenemang finns det även möjlighet att sälja sin honung. Där vi vill promota honungsbin i Sollentuna, är det i första hand honung som är producerad i Sollentuna som vi vill erbjuda. Men även ni som har bina någon annanstans kan eventuellt få möjlighet att sälja sin honung.

Är du intresserad att antingen berätta om bin och biodling 7 november, eller sälja din honung antingen 7 november eller 5 december, kan ni anmäla dig till monique@sollentunabiodlare.se.

Årsrapport

Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin

Det finns tre sätt att lämna in årsrapporten: 

1.       Fyll i formuläret på https://forms.gle/ebBrywT8Jk9jofTW8 

2.       Fyll i nedanstående talongen och skicka till monique@sollentunabiodlare.se 

Namn:  
Invintrade samhälle 2020: st. 
Vinterförluster *)st. 
Invintrade samhälle 2021: st. 
Honungskörd total i kilogram: kg 
*) Vinterförluster räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten.

3.       Lämna in den i pappersform på årsmötet. Den finns i Bitidningen nummer 10 | Oktober 2021 eller SBR:s hemsida.

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får.
En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

Medlem i rampljuset

Mina underbara bin

Jag heter LUDMILA och är biodlare se ca 10 år.

Jag är inte född i Sverige men bott större delen av mitt liv här. Jag är kemist och har arbetet med medicinsk kemi på KI inom forskningsvärlden, därav mitt intresse för binas och vaxets medicinska egenskaper.

Mitt stora intresse har varit NATUR.

Länge har jag velat ha bin men det tog tid att få igång mig. Nu har vi tillsammans med en granne 6 kupor. Vi har haft 8 också, men ibland har vi otur eller så har vi varit okunniga, men vi lär oss mer och mer. Efter en vinter hade bara en kupa. Bi-världen är mycket upp och ner. Ibland fångar man en svärm en annan gång hittar man inte svärmen. Mycket är också väder beroende, torr sommar utan blommor, eller en plötslig varm vår, när alla blommar på en gång eller en vår med först värme och sen snö (bina landar på den kalla snön, när de ute och ”vädrar”) Som tur har jag också en man som är händig och hittar på små förbättringar på våra kupor

Hur lär jag mig?

Genom att fråga gamla biodlare och framförallt titta på Youtube och snappa upp små trix. Tack vare mina språkkunskaper och forskningsvana har jag kunnat gå in på andra länders biodling siter, engelska, tyska och ukrainska (Europas största biodlare)

Vad har jag fått ut av det hela?

Jag har lärt mig att se naturen genom helt nya ögon. Aldrig har jag sett så många sälgar och krokusar som numera. Alla blommor ses med nya ögon. Vad har de för färg på pollen, är där några insekter. Vad glad man blir åt maskrosorna som man tidigare jagat i gräsmattan. Nu blir man överlycklig och tänker på den goda honungen. Å, vad den smakar GOTT!

Förutom honungen får man fint vax till både ljus och framför allt till de härliga salvor. Man får också en massa natur-och bi-älskande kamrater. Fortfarande vill jag lära mig mer om propolis och dess användningsområde.

Ett stort tack till mina tusentals arbetare (bina), som ger så mycket.

Preben säger

Preben Kristiansen, pensionär
Foto: Lotta Fabricius Kristiansen
Nu när bina är invintrade, återstår oxalsyrabehandlingen för att få ner varroatrycket ytterligare inför nästa säsong. Oxalsyra trängs inte in i täckta celler, så därför ska man behandla när samhället är yngelfritt, vilket i vår del av Sverige är säkrast från mitten av november till ungefär mitten av februari (men det är lite beroende på vädret).

I områden där det är glest mellan bigårdarna kan varroa hållas i schack med färre åtgärder än vad som behövs i områden med många bigårdar som ligger nära varandra.

Få kvalster i ett samhälle kan bero på motståndskraft, men kan också bero på ett lågt invasionstryck.

Preben Kristiansen, gadden Nummer 6, 2020

Figuren visar de totala förlusterna (i procent) i följande tre grupper:

  • bisamhällen som inte behandlats med oxalsyra
  • bisamhällen som behandlats med oxalsyra genom förångning och
  • bisamhällen där behandling med oxalsyra har gjorts med droppmetoden.

Data kommer från enkäten om övervintring 2019–2020. De lodräta linjerna anger 95 % konfidensintervall.Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Lasse, Tomas, Ingegerd, Eva, Thomas & Johan