Informationsbrev Sollentuna biodlare

29 augusti 2023


Innehåll

 • Trivselträffar
 • Amerikansk yngelröta (AY)
 • Slunga
 • Honungsbedömning
 • Kommande evenemang
  • Medlemsträffar
  • Marknader
 • Annonsera honung till salu

Trivselträffar

Under sommaren har vi haft en del trivselträffar på onsdagar udda veckor på Hersby hembygdsgård. Det har varit olika teman, så som utbrottet av amerikansk yngelröta i Vallentuna, hur man får sin avläggare att växa till sig och bli invintringsduglig, kontrollera och behandla varroa med långtidsmyrsyra och skakprov. Tyvärr har intresset varit sviktande och vi ställer därför in den sista träffen för säsongen som skulle varit nu på onsdag den 30:e augusti.

Amerikansk yngelröta

Tack vare stora insatser från bitillsynsmän samt styrelsen och medlemmarna i Vallentuna-Väsby Biodlareförening är utbrotten av AY under kontroll och har de fem tidigare inrättade skyddszoner hävts. Den inrättade övervakningszon ligger dock kvar.

Mer information om AY, skyddszoner (3 km) och övervakningszoner (10 km) hittar du på https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/aktuella-restriktioner-for-bin-och-humlor

Honungsbedömning

Inför höstmarknaden på Hersby hembygdsgård håller honungsbedömingskommittén möte för att godkänna årets honung. Om du vill ha din honung bedömd inför höstmarknaden ska du anmäla det till Göran Westin och lämna en burk till honom senast måndag 11 september med ett kuvert där du har skrivit ditt namn och medlemsnummer samt intygat att du gjort din Bihusesyn. (Det finns en blankett i senaste medlemstidningen som du kan fylla i och stoppa i kuvertet. Där framgår också alla krav som måste vara uppfyllda för att honungsbedömingskommittén ska bedöma din honung).

Telefonnumret till Göran är 070 5757 457. Adressen är Fågelsångsvägen 9A.

Om du fått din honung bedömd och godkänd förra år behöver du inte få din honung bedömd även i år/ hälsningar från honungsbedömningskommitténs ordförande Eva Ekström.

Kommande evenemang

Medlemsträffar

 • Måndag 25 september kl. 19-21: program kommer
 • Måndag 23 oktober kl. 19-21: program kommer
 • Måndag 6 november kl. 19-21: Årsmöte med honungsprovning
 • Lördag 18 november (tider följer): varroatåg

Marknader

 • Söndag 17 september kl. 12-15: Höstmarknad på Hersby hembygdsgård
 • Lördag 23 september kl. 11-14: Öppna hus på Landsnora kvar och såg
 • Lördag 7 oktober kl. 11-14: Kvarndag vid Överby väderkvarn
 • Söndag 12 november kl. 12-15: Gamla hantverk på Hersby hembygdsgård
 • Söndag 10 december kl. 12-15: Julmarknad på Hersby hembygdsgård

För att kunna sälja din honung på dessa marknader, behöver den vara bedömd och godkänd antingen 2022 eller i år (se avsnitt Honungsbedömning). Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte konkurrera på pris, utan sätter priser baserat på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Vill du sälja din honung på ett av de ovanstående evenemangen är du välkommen att anmäla dig till Monique på monique@sollentunabiodlare.se

Annonsera honung till salu

Ibland kommer det förfrågningar till föreningen att någon vill köpa lokalproducerad honung. Det vore då roligt att kunna hänvisa dem till någon biodlare i närheten som har honung till salu. Det finns också möjlighet att annonsera på hemsidan för att nå ut och sälja sin honung, förutom att vara med på marknader. Är du intresserad av att finnas i någon av dessa kanaler, kontakta Monique på monique@sollentunabiodlare.seStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran