Informationsbrev Sollentuna biodlare

21 september 2023


Innehåll

 • Kommande evenemang
  • Medlemsträffar
  • Marknader
 • Slunga och smälta vax
 • Årsmöte

Kommande evenemang

Medlemsträffar

Måndag 25 september kl. 19-21:
Sollentunas Bitillsynsman Martin Kruså berättar om sin biodling och om sitt första år som bitillsynsman
Plats:
Ljusgården i Arena Satelliten, Allfarvägen 4, 191 47 Sollentuna

Måndag 23 oktober kl. 19-21:
Björn Gustavsson (bihälsokonsulent hos Jordbruksverket) föreläser om bihälsa i allmänhet, och särskilt om varroa samt amerikansk yngelröta
Plats:
Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna

Måndag 6 november kl. 19-21:
Årsmöte med honungsprovning
Plats:
Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna

Lördag 18 november (tider följer):
Varroatåg
Plats:
Hersby hembygdsgård, Lillhersbyvägen 1, 191 45 Sollentuna

Marknader

 • Lördag 23 september kl. 11-14: Öppna hus på Landsnora kvar och såg
 • Lördag 7 oktober kl. 11-14: Kvarndag vid Överby väderkvarn
 • Söndag 12 november kl. 12-15: Gamla hantverk på Hersby hembygdsgård
 • Söndag 10 december kl. 12-15: Julmarknad på Hersby hembygdsgård

För att kunna sälja din honung på dessa marknader, behöver den vara bedömd och godkänd antingen 2022 eller i år (se avsnitt Honungsbedömning). Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte konkurrera på pris, utan sätter priser baserat på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Vill du sälja din honung på ett av de ovanstående evenemangen är du välkommen att anmäla dig till Monique på monique@sollentunabiodlare.se

Slunga och smälta vax

Om du vill använda föreningens vaxsmältare, ska du kontakta Tomas Wikberg antingen via telefon (0706-591610) eller e-post (tomasw@sollentunabiodlare.se).

För att boka tid att slunga, kan du kontakta Eva antingen på telefon (0705-328070) eller via e-post (evae@sollentunabiodlare.se).

Årsmöte

Årsmötet kommer i år att ske den 6:e november kl. 19-21 i Tintomarasalen. En kallelse kommer att skickas separat. I år kommer det inte ske någon honungsbedömning i samband med årsmötet då reglerna ändrats och det blivit mer komplicerat att genomföra i stora grupper. I stället kommer vi att ha en honungsprovning med olika sorthonungar och andra honungar med intressanta smaker så att vi tillsammans kan lära oss lite mer om hur olika nektarkällor kan påverka smaken och utseendet på honungen. Om du har en honung som du tycker är intressant eller speciell får du gärna ta med den.

Den som vill ha sin honung bedömd för att kunna sälja på marknader eller beställa etiketter från SBR kan i samband med årsmötet lämna in en burk.

Vill du lämna in en motion till årsmötet, ska den vara styrelsen tillhanda senast lördag 30 september enligt stadgarna:

Gemensam del

§ 9 Motioner

9:1. Samtliga medlemmar, föreningar och distrikt har rätt att motionera om förändringar i förbundets-, distriktens- och i föreningarnas verksamheter.

9:2. Motion ställd till distrikt skall först framläggas vid föreningens årsmöte för utlåtande.

9:3. Motion ställd till förbundet skall först framläggas både vid föreningens och distriktets årsmöte för utlåtande. Motion ställd av distrikt behöver dock bara framläggas vid distriktets årsmöte för utlåtande.

9:4. Samtliga motioner ställda inom Biodlarna skall ha tydligt framställda yrkanden.

Förening

§ 46 Motioner

46:1. Se §9.

46:2. Motioner som skall tas upp på föreningens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september samma år.

46:3. Motioner som skall tas upp på distriktsårsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före möte.

46:4. Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall, tillsammans med föreningens yttrande över motionen, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före förbundsmötet. Dessa skall även sändas till distriktet årsmöte för utlåtande.

Du kan mejla din(a) motion(er) till styrelsens sekreterare: johan@sollentunabiodlare.seStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran