Informationsbrev Sollentuna biodlare

14 oktober 2023


Innehåll

 • Kallelse till Årsmöte
 • Honungsbedömning
 • Årsrapport 2023
 • Kommande evenemang
  • Medlemsträffar
  • Marknader

Årsmöte måndag 6 november 2023 kl. 19 i Tintomararummet

Härmed kallar Sollentuna Biodlarföreningens styrelse stadgeenligt till årsmöte 2023. 

Föredragningslistan med bilagor kommer inte att finnas i pappersform på årsmötet. Vi kommer dock visa föredragningslistan och bilagorna med en projektor. 

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe/te och tårta och i år ska vi ha en honungsprovning där du kan smaka olika honungar och tillsammans kan diskutera dofter, färg, smaker, textur, mm. 

Honungsbedömning

I många år har en gemensam honungsbedömning genomförts på årsmötet. I år har vi dock valt att i stället ha en honungsprovning (se ovan). 

I stället bedöms din honung av honungskommittén i dagarna efter årsmötet. 

Om du vill ha din honung bedömd (till exempel för att kunna köpa SBR:s etiketter eller locksäkring eller för att kunna delta på marknader under SBF:s ansvar) ska du ta med en burk honung till årsmötet. 

Du ska samtidigt lämna Honungsbedömningskortet som du hittar i Bitidningen eller kan ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2023/09/Bedomningskort-2023_ifyllbar.pdf (medlemsnummer står på baksidan av Bitidningen). 

Du behöver ha utförd Bihusesyn för att kunna lämna in honung för bedömning (se bedömningskort). Bihusesyn hittar du i Bitidningens aprilnummer eller kan du ladda ner från SBR:s hemsida: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2023/03/Bihusesynen-2023-webbversion_ifyllbar.pdf  

Årsrapport 2023

Och det är dags igen att lämna in årsrapport. Årsrapporten ger statistik och kunskap samt är underlag för EU-bidrag till svensk biodling. Det är därför viktigt att alla medlemmar lämnar in rapporten – även om du inte har bin. 

Det finns två sätt att lämna in årsrapporten: 

 1. Fyll i formuläret på https://forms.gle/3Ww66YQ1s85fxCfu6 
 2. Fyll i nedanstående tabell och skicka tillbaka till mig på monique@sollentunabiodlare.se
Namn:    
Invintrade samhälle 2022: st.  
Vinterförluster: *) st.  
Invintrade samhälle 2023:  st.  
Honungsskörd total i kilogram:  kg  
*) räknas från avslutning av invintring och fram till första dragperioden på vårkanten 

Rapporten är viktig eftersom den utgör underlag för de EU-medel som svensk biodling får. 
En orsak till att Sverige får mindre bidrag än andra EU-länder är att bara hälften av Sveriges biodlare svarar på enkäten.

Kommande evenemang

Medlemsträffar

Måndag 23 oktober kl. 19-21:
Björn Gustavsson (bihälsokonsulent hos Jordbruksverket) föreläser om bihälsa i allmänhet, och särskilt om varroa samt amerikansk yngelröta
Plats:
Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna

Björn Gustavsson

Måndag 6 november kl. 19-21:
Årsmöte med honungsprovning
Plats:
Tintomararummet, Aniaraplatsen 2, 191 47 Sollentuna

Lördag 18 november (tider följer):
Varroatåg
Plats:
Hersby hembygdsgård, Lillhersbyvägen 1, 191 45 Sollentuna

Marknader

För att kunna sälja din honung på dessa marknader, behöver den vara bedömd och godkänd antingen 2022 eller i år (se avsnitt Honungsbedömning). Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte konkurrera på pris, utan sätter priser baserat på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Vill du sälja din honung på ett av de ovanstående evenemangen är du välkommen att anmäla dig till Monique på monique@sollentunabiodlare.se

Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran