Informationsbrev Sollentuna biodlare

3 juli 2023


Innehåll

 • Trivselträffar
 • Amerikansk yngelröta (AY)

Trivselträffar

Äntligen drar vi igång trivselträffar på Hersby hembygdsgård varannan onsdag udda veckor kl. 18

 • 5 juli – Vi diskuterar och svarar på frågor om utbrottet av AY i Vallentuna.
 • 19 juli
 • 2 augusti
 • 16 augusti
 • 30 augusti

Amerikansk yngelröta

Det har konstaterats amerikansk yngelröta i Vallentuna, närmare sagt i Brottby. Av den anledning har Jordbruksverket beslutat att inrätta en skydds- och en övervakningszon kring det drabbade området.

De aktuella skydds- och övervakningszonerna samt vem som är bitillsynsman finns på den så kallade Bitillsynskartan: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=45b9efae37244b0880585d7a6957933f

Utbrottet påverkar inte direkt vår förening, men det finns skäl att vara lite extra försiktig och uppmärksam. Köp inte avläggare, drottningar eller material från någon som har hela eller en del av sin biodling inom en övervakningszon. Flytta inte runt dina samhällen i onödan. Håll dina redskap rena och god hygien i allmänhet.

Amerikansk yngelröta är en av de få sjukdomar som dödar bisamhällen. Anledningen till den höga virulensen hos just den sjukdomen kan vara att biodlingen ändrar de naturliga smittvägarna och ökar det totala smittrycket mer än för många andra sjukdomar. Bilden visar del av yngelkaka full med intorkade skal från döda larver (pilen). Foto: A. Lindström.

Håll extra uppsikt i dina samhällen! Detta är några saker att hålla koll på:

 • Oregelbunden yngelsättning, “hagelsvärm”, kan orsakas av avlägsnat, sjukt yngel, bl.a. amerikansk yngelröta. Oregelbunden yngelsättning kan också ha andra orsaker.
 • På yngelkakor med amerikansk yngelröta ser man öppna/tomma celler i större eller mindre områden, men framför allt insjunkna och mörka cellock, ofta några genombitna.
 • Dött yngel ses endast i täckta celler. Konsistensen på döda larver är slapp, seg och efterhand tråddragande. Intorkat yngel (skorpor) är svartbruna och knottriga, och svåra för bina att rensa ut.
 • Lukten uppfattas som obehaglig av de flesta. Ibland kan man tydligt se den döda puppans mundelar sticka fram från skorpan mot cellens centrum.

Om du ser någonting som inte verkar stå rätt till, ta det säkra före det osäkra och kontakta bitillsynsmannen och/eller någon i styrelsen. Hellre en gång för mycket och att man fångar upp det i ett så tidigt stadium som möjligt än att det får fortgå och sprida sig vidare.

Glöm inte att registrera alla uppställningsplatser hos länsstyrelsen för att underlätta provtagning och smittspårning i den händelse att det skulle komma ännu närmare oss. Du anmäler uppställningsplatser på https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.htmlStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran