Informationsbrev Sollentuna biodlare

Måndag 27 mars 2023


Innehåll

 • Allmänt
 • Visste du att …
 • Rapport från medlemsmöte
 • Snart är våren här
 • Evenemang
  • SBF 110 år
  • Medlemsträffar
  • Marknader
  • Konferenser

Allmänt

Än så länge finns det inte så mycket för bin att hämta i naturen, men snart …

I söndags surrade det för fullt i bigården, och i Morkarla såg vi de första snödroppar och krokus.

Foto: Monique Widingsjö
Foto: Monique Widingsjö
Foto: Monique Widingsjö

Under de kommande veckor kan det på en vindstilla och solig dag vara dags att göra en första kontroll av kuporna. Men det dröjer fortfarande några veckor innan vi kan göra en ordentlig vårgenomgång.

Om ett samhälle mot förmodan inte har överlevt vintern, ska man stänga kupan, täta flustret och om möjligt ta bort kupan så att andra samhällen inte kan komma in kupan då det kan sprida sjukdomar.

Om bina har börjat med yngelsättningen och inte har så mycket mat kvar, är det lämplig att ge dem foderdeg (se Bidraget nr. 02-2023).

Visste du att …

Dagens honungsbin lever hälften så länge som på 70-talet

Honungsbin som föds och hålls levande i laboratoriemiljö lever i dag bara hälften så länge som på 1970-talet. Det visar en ny studie från universitetet i Maryland, USA. I dag lever de bin som studeras i genomsnitt 17,7 dygn, jämfört med 34,3 för ungefär 50 år sedan. Eftersom bina föds upp i laboratorier utsätts de inte för miljöpåverkan, vilket indikerar att förändringen har genetiska orsaker. Forskarna ska nu undersöka genetiska faktorer, för att se om det är möjligt att avla fram bin som lever längre. Upptäckten kan kasta delvis nytt ljus över problem med minskad honungsproduktion och ökad dödlighet.

(källa: https://phys.org/).

Rapport från medlemsmöte

På årets första medlemsmöte berättade Johan om Att fodra bin (se bifogad PDF med presentationen). Han pratade om binas favoritmat (nektar och pollen), honungens sammanställning, och gick igenom olika typer av foder till bin (flytande, foderdeg och socker), och redogjorde för hur och när man matar med de olika fodersorterna.

Det uppstod en livlig diskussion och vid fikat efter presentationen kom en deltagare till mig (Monique) och sa: ”Jag har alltid känt mig dålig att jag invintrade bina på socker, men efter dagens presentation känner jag att jag gör rätt”.

Målet med presentation var inte att berätta för er: ”gör si eller så”, men att ge kunskap och verktyg att göra egna val vad som passar dig och din biodling bäst, och att döma av biodlarens kommentar har vi lyckats med det. Tyvärr var alla så engagerade att vi glömde ta bilder den här gången.

Snart är våren här

Det betyder att våra honungsbin tittar ut och tar en flygtur. Som biodlare vill vi att bina börjar lägga ägg så tidigt som möjligt så att de kan fylla kupan med bin som samlar in nektar och pollen till sig själva och till oss som biodlare.

Som ni alla vet är sälgen en av de första träden/buskarna som bina besöker. Blommande hassel och björk bidrar med pollen, dock något senare. Därefter blommar körsbärs- och plommonträden, som ger båda pollen och nektar. I maj blommar lönnen på bar kvist. Äppelträden kommer lite senare och blommar ungefär samtidigt med häggen, som också ger bra med båden pollen och nektar.

Hägg är ett medelstort träd och är allmän över hela Norden. Häggen är Ångermanlands landskapsträd. Häggen växer ofta på mark som är en blandning av lera och krita, gärna med högt pH-värde. Arten växer oftast i fuktiga skogar eller buskskogar nära vatten eller i skugga.

Häggens blommor är väldoftande och sitter i klasar. Den blommar samtidigt med lövsprickningen och anger gränsen mellan vår och försommar. Den vanliga häggen saluförs i regel inte av våra trädgårdsbutiker. Däremot finns lagerhägg, som har blivit en riktigt trendväxt. Ofta används den i parker och till häckar i trädgården. Den är vintergrön, vilket har gjort den populär. Även blodhägg och näverhägg är två arter som är vanliga i våra trädgårdar. Näverhäggens stam skiftar i rött, vilket man ser tydligt på vintern.

Hägg
Lagerhägg
Blodhägg
Näverhägg

Evenemang

SBF 110 år

Alla detaljer är inte på plats än, men vi kommer i alla fall ha ett stort firande på biets dag på Hersby hembygdsgård. Så notera redan nu lördag 22 maj i era almanackor.

För att kunna organisera det hela, behöver vi hjälp. Vill du vara med i arbetsgruppen för jubileet, mejla gärna Eva (evae@sollentunabiodlare.se).

Medlemsträffar

 • Måndag 27 mars kl. 19-21: Hälsa – Hur ska vi som biodlare uppnå ett tillstånd av välbefinnande för våra bin?
  Föreläsare: Eva Ekström
 • Måndag 24 april kl. 19-21: Livsmedelshantering
  Föreläsare: Ákos Korányi

Medlemsträffarna äger rum i Tintomararummet (Aniaraplatsen 2).

Arrangemanget sker i samarbete med

Studieförbund Vuxenskola

Marknader

 • Söndag 16 april kl. 12-15: Holkar och kris på Hersby
 • Torsdag 4 maj kl. 18-21: Öppet på Landsnora kvarn och såg
 • Lördag 6 maj kl. 11-14: Kvarndag på Överby väderkvarn
 • Fredag 23 juni kl. 12-16.30: Midsommar på Hersby

För att kunna sälja din honung på dessa marknader, behöver den vara bedömd och godkänd antingen 2021 eller 2022. Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte konkurrera på pris, utan sätter priser baserat på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Vill du sälja din honung på ett av de ovanstående evenemangen är du välkommen att anmäla dig till Monique på monique@sollentunabiodlare.seStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran