Informationsbrev Sollentuna biodlare

19 februari 2023


Innehåll

 • Allmänt
 • Recept foderdeg
 • Årsmöte med Stockholms Läns Biodlardistrikt
 • Uppställningsplatser
 • Visste du att …
 • Lönn
 • Evenemang
  • SBF 110 år
  • Medlemsträffar
  • Marknader
  • Konferenser

Allmänt

Alla hjärtans dag, tisdag 14 februari var det dags. När solen kom fram, gick en hel del bin ut för den första rensningsflygningen. Det är alltid hoppfullt att se, för då vet man att de i alla fall lever.

En av Moniques bikompisar i Uppland (en yrkesbiodlare) kollade denna dag försiktigt i en av kuporna och det fanns redan täckt yngel.

Det är fortfarande för tidigt att öppna kupan för en inspektion, men det kan vara värt att lyfta på ena hörnet av kupan för att bedöma vikten och vid behov ge dem foderdeg.

Förresten, på den första medlemsträffen, måndagen den 27:e, (se nedan) ska vi prata om Att fodra bin där vi bland annat berättar om de olika typerna av foder och vad de gör för nytta. Träffarna kommer i år att äga rum i Tintomararummet vid Aniaraplatsen, där det blir lite rymligare och lättare att parkera.

Här får ni en smygförhandstitt på första träffen:

Recept foderdeg

Blanda socker eller florsocker och ljus sirap till lagom konsistens. Tänk på att den inte ska bli rinnig i kupan vid 30 grader. Kavla ut till en lagom tjock platta som kan läggas ovanpå ramarna.

Årsmöte med Stockholms Läns Biodlardistrikt

Distriktet hade sitt årsmöte den 4 februari i Sollentuna. Ett 80-tal ombud, styrelsemedlemmar och intresserade medlemmar samlades i Amorinasalen för årsmötesförhandlingar och information från Distriktet och Förbundet (SBR).

Många visa beslut fattades och därefter bjöds det på lunch i Tintomararummet där en livlig diskussion bröt ut bland deltagarna. Efter lunchen berättade representanter från Sollentuna kommun hur man genom sitt gedigna naturvårdsarbete hade utnämnts till Sveriges bivänligaste kommun.

Den framlidne Olle Lundqvist från vår förening nämndes med respekt som en person som deltagit i många av kommunens naturvårdsprojekt.

Sammanfattningsvis hade vi en trevlig och informativ dag om bin och natur.

Uppställningsplatser

Styrelsen har begärt en översikt över uppställningsplatser för bikupor i Sollentuna kommun från länsstyrelsen. Det är en aning skrämmande att se hur inaktuellt den är.

Bisjukdomsförordning (1974:212) 15 § lyder:

Den som innehar bisamhälle skall lämna uppgift till länsstyrelsen om var bisamhällets bostad är stadigvarande uppställd.

Du ska anmäla dina bisamhällen så fort du skaffar bin eller tar över en bigård som redan finns. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka. Anmälan gör du via ett webbformulär på länsstyrelsens webbplats.

Har du inte anmält din bigård än, gör det på https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/skotsel-av-djur/biodling.html

Avvecklar du en bigård eller slutar du med din biodling, ska du kontakta länsstyrelsen via e-post bitillsyn.stockholm@lansstyrelsen.se.

Visste du att …

Utsidan av vinterklustret utgörs av de äldre bina. På så sätt kan de unga starka bina lättare överleva i klustrets mitt. När de äldre bina dör ramlar de helt enkelt ner från klustret. Klustret är ett mycket effektivt sätt att hålla värmen. Studier har visat att samhällen kan överleva temperaturer ner till -80°C i 12 timmar.

Lönn

Skogslönn (Acer platanoider) är ett stort träd som växer vilt i Sverige. Den har gröna blad som blir gula och röda mot hösten. Har trädet mörka blad kan det vara en blodlönn. Det finns även vitbrokiga sorter. Skogslönn växer vilt i Sverige upp till Värmland och Dalarna. På engelska heter arten Norway maple vilket avspeglar utbredningsområdet. Näverlönnen, Acer campestre, är också en vildväxande lönn även om man kan se den planterad i äldre stora trädgårdar. Den tredje vildväxande lönnen i Sverige heter Tysklönn, Acer pseudoplatanus.

Den lönn vi förknippar med Kanada är sockerlönnen, Acer saccharum, och kan växa i Sverige i zon 1–2, möjligen tre. Det trädet är medelstort. Den japanska lönnen, Acer palmatum, är i regel små träd eller buskar i många olika färger.

Blommande lönn
(från https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/om-lov/vara-lovtrad/lonn/)
Foto: Mats Hannerz

Lönnens blad är fem- eller sjuflikiga. Trädet blommar i april/maj på bar kvist. Trädet producerar en nektar med en sockerkoncentration på ca 50 procent. Det pollen som produceras är gröngult och räknas till de bättre sorterna för ett bisamhälle. Frukterna består av delfrukter, var och en med en typisk vinge, s.k. lönnäsa. Knopparna är ljusbruna och motsatta.

Evenemang

SBF 110 år

Som vi skrev i Bidraget nr 01-2023 fyller föreningen 110 år i år. Planeringen för evenemang och firandet pågår för fullt. Vill du vara med i arbetsgruppen för jubileet, mejla gärna Eva (evae@sollentunabiodlare.se).

Medlemsträffar

 • Måndag 27 februari kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Att fodra bin.
  Föreläsare: Johan Widingsjö
 • Måndag 27 mars kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Varroa & varroabekämpning: drönarutskärning, syror och läkemedel – för- och nackdelar (och faror)
  Föreläsare: Eva Ekström
 • Måndag 24 april kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Livsmedelshantering
  Föreläsare: Ákos Korányi

Medlemsträffarna äger rum i Tintomararummet (Aniaraplatsen 2).

Arrangemanget sker i samarbete med

Studieförbund Vuxenskola

Marknader

 • Söndag 5 mars kl. 12-15: Smör och bröd på Hersby
 • Söndag 16 april kl. 12-15: Holkar och kris på Hersby
 • Torsdag 4 maj kl. 18-21: Öppet på Landsnora kvarn och såg
 • Lördag 6 maj kl. 11-14: Kvarndag på Överby väderkvarn
 • Fredag 23 juni kl. 12-16.30: Midsommar på Hersby

För att kunna sälja din honung på dessa marknader, behöver den vara bedömd och godkänd antingen 2021 eller 2022. Dessutom ska du förse din honung med en etikett enligt livsmedelsverkets regler samt försegla den med en locksäkring. Vilka krav som ställs på etiketten kan du läsa på https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/faktablad/markning-av-honung.pdf

Vi vill inte konkurrera på pris, utan sätter priser baserat på burkstorlek:

 • 250 gr: 70 kr
 • 350 gr: 80 kr
 • 500 gr: 100 kr
 • 700 gr: 130 kr

Vill du sälja din honung på ett av de ovanstående evenemangen är du välkommen att anmäla dig till Monique på monique@sollentunabiodlare.se

KonferenserStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran