Informationsbrev Sollentuna biodlare

25 januari 2023


Innehåll

 • Allmänt
 • Preben säger
 • Visste du att …
 • Hassel
 • Evenemang
  • Medlemsträffar
  • Marknader
  • Konferenser

Allmänt

I år fyller Sollentuna Biodlarförening 110 år. Vi tänker fira det på olika sätt, bland annat genom att sprida kunskap om biodling, vår förening och biodlingens produkter till allmänheten.

Preben säger

Preben Kristiansen, pensionär
Foto: Lotta Fabricius Kristiansen

Den här gången är det inte vad Preben faktiskt har sagt (i alla inte vad jag hittat), men något som han kunde ha sagt:

Har du inte oxalsyrabehandlat dina samhällen än, gör det då så snart som möjligt när vädret tillåter!

Läs mer om Behandling med oxalsyra på SBF:s hemsida

Visste du att …

I USA godkändes nyligen det första vaccinet för insekter. Det är ett vaccin för honungsbin, mot amerikansk yngelröta. Vaccinet ges till drottningen genom fodret när hon sitter burad. Detta resulterade i att larverna klarade sig mellan 30–50% bättre än kontrollgruppen när de utsattes för yngelrötan.

Läs om nyheten här: U.S.D.A. Approves First Vaccine for Honeybees – The New York Times (nytimes.com) Eller läs mer om studien som ledde fram till vaccinet här: The oral vaccination with Paenibacillus larvae bacterin can decrease susceptibility to American Foulbrood infection in honey bees—A safety and efficacy study – PMC (nih.gov)

Hassel

Hassel (Corylus avellana) växer vilt i södra Sverige och upp till Uppland och Dalarna. Man har hittat fossiler av hasselnötter ända upp till Ångermanland.

Den vilda hasseln är en medelstor till stor buske som blir 3–5 meter hög och kan ha en omkrets på cirka en meter. Hassel finns även som träd, till exempel Turkhassel (Corylus colurna) och blodhassel (Corylus maxima purpurea), som kan stammas upp. Guldhassel (Aurera), flikhassel (Heterophylla) samt ormhassel (Contorta) – som inte ska förväxlas med trollhassel, som tillhör en annan familj – är andra förädlade sorter.

Blomningen sker tidigt, i regel under mars-april, och innan lövsprickningen. Eftersom hassel blommar tidigt är den en bra pollenkälla för tidiga pollinatörer. Hasseln är vindpollinerande. Det finns både han- och honblommor på samma buske. Det är hanens hängen som släpper ut pollenkornen och dessa förs över till den röda honblomman.

Hassel hanblomma
Foto: Lars-Åke Janzon
Hassel honblomma
Foto: Lars-Åke Janzon

Hasselnöten blir i Sverige mindre än de nötter som vi köper i matbutiken, där merparten kommer från Turkiet. I Danmark säljs mogna och nyskördade hasselnötter som en delikatess. Hasselnötter är rika på fett och vitaminer och kan användas i matlagning och i bakverk. Vill man ha nötter bör man ha mer än ett träd/en buske och gärna olika sorter.

Evenemang

Medlemsträffar

 • Måndag 27 februari kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Stödfodra, drivfodra mm
 • Måndag 27 mars kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Varroa & varroabekämpning: drönarutskärning, syror och läkemedel – för- och nackdelar (och faror)
 • Måndag 24 april kl. 19-21: Medlemsträff, tema: Livsmedelshantering

Medlemsträffarna äger rum i Malenelund, även kallad Scoutstugan i Edsbergsparken, på Strandvägen 80.

Arrangemanget sker i samarbete med

Studieförbund Vuxenskola

Distriktet

 • Lördag 4 februari kl. 10:30-15: Årsmöte Stockholms läns biodlardistrikt (Amorinosalen, Sollentuna)

Marknader

 • Söndag 5 mars kl. 12-15: Smör och bröd på Hersby
 • Söndag 16 april kl. 12-15: Holkar och kris på Hersby
 • Lördag 6 maj kl. 11-14: Kvarndag på Överby väderkvarn

KonferenserStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Johan, Tomas, Thomas, Akos och Göran