Informationsbrev Sollentuna biodlare

20 augustus 2022


Innehåll

 • Prov amerikansk yngelröta
 • Myrsyra
 • Nordens största honungsbar
 • Honungens dag
 • Kommande evenemang

Prov amerikansk yngelröta

Intresse för att lämna in bin för provtagning av amerikansk yngelröta har varit svalt. Där styrelsen menar att det är viktigt att säkerställa att det inte förekommer sjukdomen i kommunen, uppmanar vi alla som inte har lämnat in bina för provtagning att göra det nu på onsdag på trivselträffen på Hersby hembygdsgården.

Amerikansk Yngelröta
Amerikansk Yngelröta (Bild: SLU)

Själva provtagningen är enkel:

 • Ta 20 bin från varje kupa
 • Stoppa dem i frysen för att avliva bina
 • När bina är döda kan man lägga alla per bigård i ett kuvert med ditt namn, bigårdens postnummer och antal bikupor

Myrsyra

För att hålla varroatrycket ner nu när vinterbina födds är det bra att korttidsbehandla dina kupor med myrsyra.

Vi bjuder på 60 % myrsyra så att du kan göra en korttidsmyrsyrabehandling när du har slutskattat och påbörjad invintringen. Ta med en syrafast behållare (själv använder jag en honungsburk), så får du 60 % myrsyra för att kunna utföra en behandling på dina samhälle.

Du kan läsa mer om myrsyrabehandlingen på https://www.biodlarna.se/bin-och-biodling/bihalsa/bisjukdomar-och-parasiter/varroa/behandling-med-myrsyra/

Nordens största honungsbar

2-3 september organiseras Terra Madre Nordic på Stora Skuggan i Stockholm. Där arrangerar Biodlingsföretagarna och Svenska bin i sitt tält en Honungsbar där biodlare kan delta. Här kommer det att finas honung från Sveriges olika hörn.

Vill du bli representerad med din honung och få möjlighet att synas och lyfta svenska honungens mångfald av smakar? Då får du gärna bidra med ett (1) kilo (dvs 2 st 500 grams burkar eller 3 stycken 350 grams burkar el. dyl.) och ge det till mig (Monique) på trivselträffen onsdag 24 augusti.

Mer information om Terra Madre Nordic finns att läsa på https://slowfoodnordic.com/sv/terra-madre-nordic/

Honungens dag

Idag, lördag 20 augusti är det honungens dag. Det är en dag då vi särskilt vill uppmärksamma honungen. Det är lämpligt att fira honungen just i augusti eftersom vi biodlare i vårt avlånga land håller på att skatta honungen.

Biodlarna vill som organisation med Honungens dag lyfta vikten av att köpa svensk honung. Köper man svensk honung bidrar man också till den biologiska mångfalden i Sverige.

Kommande evenemang

 • Onsdag 24 augusti
  • kl. 18-19: Trivselträff på Hersby hembygdsgård
  • kl. 19-21: Styrelsemöte
 • Måndag 17 oktober kl. 19-21: Medlemsträff i Scoutstugan (Malenelund). Programmet meddelas senare
 • Måndag 7 november kl. 19-21: Årsmöte i Tintomararummet

Hoppas att ses på onsdag på Hersby hembygdsgård. Som alltid bjuder föreningen på kaffe/te och fika samt trevligt sällskap.Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos