Informationsbrev Sollentuna biodlare

23 juni 2022


Innehåll

 • Föreningsbigården
 • Kommande evenemang
 • Svärmar
  • Ta emot en svärm
  • Vi behöver fler som vill ställa upp som svärmfångare
 • Mentorverksamhet
 • Vi önskar er alla

Föreningsbigården

Onsdag 15 juni på trivselträffen fick båda kuporna en ny drottning.

Det var inte så lätt att hitta gamla drottningen i avläggaren, men till slut spottades hon, fångades och den nya drottningen tillsattes i en utätningsbur. Hon kommer att få leva ett tag till i Thomas bigård.

Ungdrottningen i modersamhället var expert på att gömma sig. Till slut ställde vi oss i rad och alla (7!) kollade alla ramar på alla sidor. Men efter nästan två timmar gav vi upp och tillsatt ändå nya drottningen i en utätningsbur.

Tomas och Thomas gick igenom kuporna i måndags (20 juni). Drottningen i avläggare är äggläggande vilket är mycket glädjande.

De hittade ungdrottningen i modersamhället samt den utätna nya drottningen. Ungdrottningen togs hand om och nu hoppas vi att den nya drottningen snart börja lägga ägg.

Kommande evenemang

 • Onsdag 29 juni kl. 18-20: Trivselträff på Hersby hembygdsgård där vi larvar för att odla fler drottningar.
 • Onsdag 13 juli kl. 18-20: Trivselträff på Hersby hembygdsgård där vi ställer ut parningskupor till de drottningar som kläcktes efter larvningen.
 • Onsdag 27 juli kl. 18-20: Trivselträff på Hersby hembygdsgård där vi kontrollerar om drottningar är äggläggande.
 • Onsdag 10 augusti kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)
 • Onsdag 24 augusti kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)

Svärmar

Ta emot en svärm

Just nu är det många svärmar som går, och bigårdarna hos svärmfångare börjar bli (över)fulla. Kan du tänka dig ta emot en svärm kan du meddela Thomas (thomas@sollentunabiodlare.se) och Tomas (tomasw@sollentunabiodlare.se) så att de kan kontakta dig om det skulle hända att de inte längre har plats för fler svärmar.

Vi behöver fler som vill ställa upp som svärmfångare

Mer information om vad som krävs för att bli svärmfångare kan du läsa på https://www.biodlarna.se/medlemsservice/svarmfangare-information/

Du anmäler dig som svärmfångare på https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9NvGNeQXfEm4hhEuYgbBY9k41gpJF3NNugHIc5kq4G1URUcwRkoxNENCRUtTNFJYRkdDTVdWWlhJRi4u

Mentorverksamhet

Som ny biodlare kommer man att ha många frågor och ställs inför situation där bina inte gör vad du förväntar att de gör. I så fall vill man gärna ha någon du kan kontakta och fråga och som vid behov kan komma förbi och tillsammans med dig gå igenom din kupa.

Kan du tänka dig att bli mentor till en nybliven biodlare eller är de själv en nybliven biodlare och vill ha en mentor, är du välkommen att kontakta Tomas (tomasw@sollentunabiodlare.se) som är samordnare för mentorverksamheten eller Monique (monique@sollentunabiodlare.se).

Vi önskar er allaStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos