Informationsbrev Sollentuna biodlare

1 juni 2022


Innehåll

 • Prov amerikansk yngelröta
 • Föreningsbigården
 • Kommande evenemang
 • Enkät COLOSS
 • Svärmfångare
 • Bivänligaste kommunen 2022
 • Mentorverksamhet

Prov amerikansk yngelröta

2019 genomförde Sollentuna Biodlarförening ett samlingsprov för att säkerställa att det inte förekommer amerikansk yngelröta i Sollentuna kommun efter utbrottet i Sigtuna.

Det är nu tre år sedan, och i år ska vi återigen utföra ett prov och skicka den till Mellifera Veterinärtjänst för screening.

För att kunna planera skulle vi behöva lite information från er som vill delta. Det vi vill veta är postnumret på uppställningsplatsen och hur många samhällen du har på denna uppställningsplats. Har du flera uppställningsplatser med olika postnummer

Själva provtagningen är enkel och kan du utföra när du ändå den kommande perioden är in i bikupan/bikuporna:

 • Ta 20 bin från varje kupa
 • Stoppa dem i frysen för att avliva bina
 • När bina är döda kan man lägga alla per bigård i ett kuvert med ditt namn, bigårdens postnummer och antal bikupor
 • Förvara kuverten i frysen tills det är dags att samla proverna (information om detta följer)

Du kan lämna in kuverten antingen på Evas dag 11 juni eller på Trivselträffen på Hersby hembygdsgård 15 juni (se Kommande evenemang).

Föreningsbigården

(Foto: Johan Widingsjö)

Söndagen den 29:e maj var nybörjarkursen på besök i föreningsbigården på Hersby. Monique och Thomas gick igenom kupan och visade hur en trågkupa är uppbyggd.

De fick också vara med om att göra en drottningavläggare då samhället delades och drottningen fick flytta till den tidigare tomma kupan, som nu också har bin.

Då den befintliga drottningen börjar bli gammal och vi vill få in bra gener kommer nya drottningar att tillsättas i båda samhällena.

Kommande evenemang

 • Lördag 11 juni kl. 11-14: Evas dag
  För (jag tror) 10:e gång är vi välkomna hos Eva och Bertil för Evas dag.
  Vi samlas på Häggviksskolans parkering eller vid Vuxenskolan i Upplands Väsby kl. 10:15 för samåkning.

  Vi kommer att hedra Nisse och Olle, diskutera svärförebyggande åtgärder samt hur man gör när man väl har fått en svärm. Sedan tar vi en fika och Bertil sköter grillen och langar korv som föreningen bjuder på.
 • Onsdag 15 juni:
  • kl. 18-19: Trivselträff på Hersby Hembygdsgård där vi byter drottningarna i avläggaren och modersamhället. Dessutom berättar vi om hur man kan fånga en svärm och visar några hjälpmedel.
  • kl. 19-21: Styrelsemöte
 • Onsdag 29 juni kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)
 • Onsdag 13 juli kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)
 • Onsdag 27 juli kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)
 • Onsdag 10 augusti kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)
 • Onsdag 24 augusti kl. 18-20: Trivselträff (temat meddelas senare)

Enkät COLOSS

Som nämnts i majnumret av Bitidningen genomförs det en enkät om övervintringen 2021–2022. Enkäten pågår fram till söndag 5:e juni.

Ju fler svar vi får in desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara. Vi hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls.

Gå in på länken: https://www.bee-survey.com/index.php/695553?lang=sv

Svärmfångare

Vi behöver fler som vill ställa upp som svärmfångare. På trivselträffen onsdag 15 juni berättar vi mer och visar möjliga hjälpmedel.

Mer information om vad som krävs för att bli svärmfångare kan du läsa på https://www.biodlarna.se/medlemsservice/svarmfangare-information/

Du anmäler dig som svärmfångare på https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9NvGNeQXfEm4hhEuYgbBY9k41gpJF3NNugHIc5kq4G1URUcwRkoxNENCRUtTNFJYRkdDTVdWWlhJRi4u

Bivänligaste kommunen 2022

Sollentuna är för andra året i rad Sverige bivänligaste kommun.
I år kom grannkommunen Upplands Väsby på andra platsen.

Du kan läsa mer på https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/sveriges-bivanligaste-kommuner-2022/

Mentorverksamhet

Som ny biodlare kommer man att ha många frågor och ställs inför situation där bina inte gör vad du förväntar att de gör. I så fall vill man gärna ha någon du kan kontakta och fråga och som vid behov kan komma förbi och tillsammans med dig gå igenom din kupa.

Kan du tänka dig att bli mentor till en nybliven biodlare eller är de själv en nybliven biodlare och vill ha en mentor, är du välkommen att kontakta Tomas (tomasw@sollentunabiodlare.se) som är samordnare för mentorverksamheten eller Monique (monique@sollentunabiodlare.se).Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos