Här träffas vi under säsongen och sköter om föreningens bikupor, fikar och pratar om biodling.

OBS! Trivselträff ställs in vid regn.