Laddar Karta...

Datum/Tid
2024-07-15 - 2024-07-21
Hela dagen

Plats
Hersby hembygdsgård

Kategorier


Det är inte bestämd än exakt vilka dag och tid besöket ska göras, men det kommer vi annonsera på medlemmarnas sluten Facebookgrupp och här på hemsidan.

Kontrollera tillsättning / Skattning #2

  • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
  • Kontrollera att drottningen är utäten
  • Kontrollera ramar i yngelklotet om ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
  • Skatta lådor/ramar med täckt honung
  • Vid behov, utöka med skattlådor eller ramar i tråget för yngelrummet
  • Gör anteckningar