Informationsbrev Sollentuna biodlare

13 april 2022

Bihusesyn

Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, till exempel HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter) och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen uppdateras varje år och är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att hen följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Bihusesyn 2022 finns som bilaga till Bitidningen nummer 4, april 2022 och kan laddas ner som en skrivbar PDF-fil från https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/03/Bihusesynen-skrivbar-webb-version-1.pdf

Observera att det krävs att du har fyllt i Bihusesyn 2022 för att kunna lämna in din honung för bedömning under året.

Prov amerikansk yngelröta

2019 genomförde Sollentuna Biodlarförening ett samlingsprov för att säkerställa att det inte förekommer amerikansk yngelröta i Sollentuna kommun efter utbrottet i Sigtuna.

Det är nu tre år sedan, och i år ska vi återigen utföra ett prov och skicka den till Mellifera Veterinärtjänst för screening.

Närmare information kommer senare under våren, men för att kunna planera skulle vi behöva lite information från er som vill delta. Det vi vill veta är postnumret på uppställningsplatsen och hur många samhällen du har på denna uppställningsplats. Har du flera uppställningsplatser, får du gärna fylla i formuläret flera gånger.

Fyll i formuläret på https://forms.gle/GHDrCpcvFXcmFFaH6

Själva provtagningen är enkel och kan du utföra när du ändå den kommande perioden är in i bikupan/bikuporna:

  • Ta 20 bin från varje kupa
  • Stoppa dem i frysen för att avliva bina
  • När bina är döda kan man lägga alla per bigård i ett kuvert med ditt namn, bigårdens postnummer och antal bikupor
  • Förvara kuverten i frysen tills det är dags att samla proverna (information om detta följer)

Glad påskStyrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos