Informationsbrev Sollentuna biodlare

26 januari 2021

Allmän information

På styrelsemötet onsdagen den 20 januari beslutade styrelsen att Sollentuna Biodlarföreningens informationsbrev från och med nu ska heta Bidraget. Det namnförslaget fick flest röster. Tack Gösta för förslaget, och tack alla som röstade.

Just nu i föreningsbigården

Torsdag 21 januari kontrollerade Lasse föreningskupan.

Det var ingen action direkt. Men det är väl lite som vi vill ha det under denna tid.

Han kunde med värmekameran se lite värme komma upp ur spärrgallret.

Det fanns mycket mat kvar och några få döda bin.

I bigården

Inget mer än allmän tillsyn behövs just nu i bigården. Har du inte en nätbotten, behöver du kontrollera att flustret inte snöat igen. Bina ska sitta lugnt och ska inte störas.

Distriktets årsmöte

6 februari kl. 11.00 har Stockholms läns biodlardistrikt sitt årsmöte. Mer information och alla underlag finns på https://stockholm.biodlarna.se/arsmote-2021/ 
Vill du delta i årsmötet, kan du anmäla dig via https://abiodlarna.se/Abiodlarna/15oktober.html

Medlemsträffar

Under året planerar vi fyra medlemsträffar som till midsommar kommer att genomföras digitalt. Vi hoppas att vi kan träffas igen under hösten. Mer och detaljerad information om innehållet publiceras på SBF:s hemsida: https://sollentunabiodlare.se/index.php/events/categories/medlemstraff/ 

15 februari: Etiketter
15 mars: Krav, Eko, svenskt Sigill, Från Sverige 
12 april: I bigården; nu och fram till midsommar
18 oktober: bestäms senare.

Utöver medlemsträffar planerar vi trivselträffar på Hersby hembygdsgård från och med maj. Mer information kommer i en av de kommande Bidraget. Styrelsen kommer även att informera på hemsidan och i vår Facebookgrupp.

Om du har förslag på vad du vill att hösten informationsträff ska handla om så kontakta någon i styrelsen. Det gäller även trivselträffar på Hersby hembygdsgård. Vi kommer också att kontinuerligt informera om de nya reglerna som gäller för biodlare från den 21 april i år, se under rubriken En ny djurhälsoförordning (AHL).

Medlem i rampljuset

Hej, lite surr från mig Lasse Johansson.

Jag är gift med Timea Johansson och tillsammans har vi 4 vuxna barn och en katt. Vi har för tillfället 8 invintrade bisamhällen. Förutom min familj, bina så har jag ett stort fotbollsintresse, detta kan man ana om man tittar på våra kuports färg.

När jag inte är biodlare arbetar jag på Handelsbanken it inom säkerhetsfrågor, automation, larmhantering, backup på IBMi plattformen.

Våra bisamhällen har vi hemma på vår tomt i Upplands Väsby.

Jag och min fru gick biodlarkurs via Sollentuna biodlarförening och var klara med utbildingen 2017 (Lärare Thomas Ullman).

Innan denna utbildning visste jag absolut ingenting om biodling, efter utbildningen så har väldigt mycket handlat om biodling 😊

Det kändes självklart att vara med i Sollentuna Biodlarförening eftersom vi på detta vis skulle skapa kontakter och få mer kunskap och få stöd av fadderskap. 

Resan som biodlare har bara varit kul och lärorik. Det finns så många snälla människor som har hjälpt till med alla tänkbara frågor. Idag så är jag en del av styrelsen för Sollentuna Biodlarförening.

Förutom alla nya vänner och våra bisamhällen så har vi under dessa år varit med och pratat bin på olika event och varit på marknader. 

Nu hoppas vi på ett bra år 2021 för våra bin och att vi kan ha normala möten i föreningen under året. 

M v h 
Lasse 

Repetitionskurs

Vi har planer att organisera en halvdags repetitionskurs i början av mars som vänder sig till biodlare som gått grundkursen men vill fräscha upp kunskaperna och vill kunna ställa frågor inför kommande biåret. Exakta datum och kostnader är inte bestämt än, men är du intresserad, får du gärna skicka din intresseanmälan till monique@sollentunabiodlare.se.

En ny djurhälsoförordning (AHL)

Den 21 april träder den nya EU-förordningen i kraft om djurhälsa: Djurhälsoförordningen (förkortas av Jordbruksverket till AHL som står för Animal Health Law). Det övergripande syftet med reglerna är att få gemensamma och enhetliga regler om djurhälsa i hela EU. Som biodlare berörs vi av dessa nya regler.

Jordbruksverket har till uppgift att ta fram föreskrifter i anslutning till EU-förordningen. När Jordbruksverkets föreskrifter blir klara vet vi inte men det finns en stor förändring för biodlare som vi redan nu kan berätta om.

Det blir en ny varroa-zonindelning. I dag har vi tre zoner. Den 21 april kommer vi att ha endast en sk restriktionszon. Det är en zon där det finns varroakvalster. I en sådan zon, som merparten av Sverige kommer att befinna sig i kommer man att reglera flyttar från dessa restriktionzoner till den zon som inte har varroa.

Det kommer också att bli en ny bitillsynsorganisation med anledning av den nya EU-förordningen. Den kommer dock att vara på plats först år 2022.

I den nya djurhälsoförordningen delar man in djursjukdomar i fem olika kategorier; Kategori A-E. Kategori A och B är sjukdomar som inte finns inom EU eller som man bör utrota så fort som möjligt. De övriga kategorierna är sjukdomar som finns inom EU. För kategori C gäller att medlemsländerna får bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Kategori D reglerar flytt (osäker på om det avser mellan länder eller inom länder) och kategori E reglerar anmälningsplikt och liknande.

Varroakvalster anses tillhöra tre kategorier (C+D+E), Amerikansk yngelröta, Lilla kupskalsbaggen och Tropilaelapskvalster anses tillhöra två kategorier (D+E).

Denna information är skriven utifrån vad som finns på Jordbruksverkets hemsida. Man kan tolka den informationen som att åtgärder mot Amerikansk yngelröta kommer att regleras i EU-förordningen. Vi får nog anledning att återkomma i denna del.

Vill du läsa mer, kan du gå till Jordbruksverket: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/bin-och-humlor#h-Reglerforbiodling

Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Lasse, Tomas, Ingegerd, Eva, Thomas & Johan