Informationsbrev Sollentuna biodlare

9 februari 2022

I bigården

Nu när dagarna blir längre och temperaturen går upp, kan bina kika ut och rensa lite när solen ligger på kupan. Det betyder att dem börja använda mer mat, och det kan vara läge att försiktigt lyfta upp kupan för att få en uppfattning av hur mycket vinterfoder som finns kvar och vid behov stödmata dem.

Har bina dött, se till att stänga flustret så att inte andra bin kan komma in i kupan och börja röva: man vet ju inte varför de har dött, och om det är för att dem var sjuka, kan det sprida sig till dina övriga kupor eller till grannarna.

Medlemsträffar

Programmen är inte fastställda än, men vi har bokad den så kallade Scoutstugan i Edsbergsparken för medlemsträffar:

Se även kommande evenemang.

Biodlarkonferensen 2022

Beslutet togs för några veckor sedan innan de visste att restriktionerna skulle tas bort idag att i stället för att hålla en fysisk konferens, organisera en digital konferens.

Programmet finns på www.apiscandia.com där du även kan köpa en biljet (250 kr).

Preben säger

Preben Kristiansen, pensionär Foto: Lotta Fabricius Kristiansen

Det är främst biodlare med färre än tio samhällen som förlorar stora delar av eller helasin bisamhällen över vintern.

Preben Kristiansen, Gadden Nr 6 2019

En anledning kan vara bristande kunskap om bihälsa.

Vill du få mer kunskap om bihälsa vill jag varmt rekommendera att gå kursen Godkänd biodlare som Sigtunaortens biodlarförening arrangerar:

Godkänd biodlare: 2 + 9 + 16 mars kl. 18:30 – 21:00 endast DIGITALT

Välkomna att anmäla dig till kursen Godkänd biodlare, som är uppdelad på 3 tillfällen och avslutas med ett prov. Kursen leds av Preben Kristiansen.

Innehåll:

 • 2 mars
  • Lagar och regler
  • Skyldigheter och rättigheter
  • Godkänd biodlare – vad gäller
  • Allmänt om sjukdomar och bihälsa
  • Trakékvalster
 • 9 mars
  • Amerikansk yngelröta 
  • Övriga yngelsjukdomar 
  • Förebyggande åtgärder 
 • 16 mars
  • Varroakvalster 
  • Hur man får friska bisamhällen 
  • Uppsamling av frågor

Kostnad 250 kr för alla tre tillfällen. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till kurt.oldeskog(a)sigtunabiodlarna.se.

Betalning sker med swish till 123 6302 301 när du är anmäld och betalat kommer du få en länk till det digitala mötet.

Ta vara på sälgen!

Nu när bina snart vaknar behöver de både nektar och pollen. Det är sälgen (Salix caprea) som står för maten med sin tidiga blomning.

Det är många olika arter av bin som behöver sälgens nektar och pollen. Men sälgen är också bostad för flera hundra andra insektsarter. Det är ca 180 fjärilsarter som utvecklas i sälg och vide. När fjärilarna är fullt utvecklade så äter de nektar från sälgblommorna. Det är också många skalbaggar, ca 75 olika arter, som även de lever på sälg och vide. Det finns dessutom flera trädsvampar som lever på sälg. Även när träden är döda och fallit till marken är de till nytta för ca 200 olika insekter. Det innebär att sälgen har en mycket viktig roll i vårt ekosystem.

Den här årstiden är det inte alltid så lätt att känna igen sälg. Det är sällan den förekommer i trädgårdar men där och i parker kan finnas andra arter av Salix, t ex pilträd eller som på bilden bredvid en hängsälg.

I skogsbryn och dungar brukar man kunna se sälg men även i sly-områden i tätort. Under en promenad i Fågelsången såg Göran och jag (Eva) sälg i Näckanskogen och i sly-området mellan Fågelsångsparken och Fågelsångsvägen, se bilder nedan. På ett av träden hade knoppar redan börjat utvecklas börjat utvecklas.

En sälg kan bli 15 meter hög och stammen kan ha en mycket stor omkrets. Det är ett träd med rundat växtsätt. På äldre träd är barken grov och gråaktig. Yngre kvistar har en grågrön färg. Om man sågat ned en sälg eller den fallit av sig själv brukar det komma upp många skott runt om. Rådjur och älgar tycker om sådana kvistar och det är därför man ofta kan uppleva att sälg är en buske eller ett flerstammigt träd. Skotten skjuter upp som spön från marken. De kan vara av tre typer: fröplantor, rotskott och stubbskott. Skotten växer snabbt och den första vegetationsperioden kan de ha en årlig tillväxt på över en meter. Salix är torktålig men sälgen är mest torktålig av alla.

På ovanstående bilder syns den karaktäristiska stammen på ett äldre träd och hur unga skott skjuter upp och man ser den gröna färgen.På detta träd har videkissarna, dvs blomknopparna, redan börjat komma.

Sälgen är en s k tvåbyggare, dvs det finns separata hon- och hanplantor. Det är de äldre sälgarna som blommar och fortsätter att blomma under hela livscykeln. Det kan dock hända att blomningen ibland tar en paus på ett eller några år. Sälgen blommar på bar kvist. Blomknopparna, dvs videkissarna är silvervita hos båda könen. På honblomman börjar bladen växa fram under blomningen och kan därför skymma honblommorna. Hanblomman består av två ståndare och en honungskörtel. Honblomman har en pistill på skaft och en honungskörtel. Blomningen sker i regel i april.

Sälgen betraktas inte som det vackraste trädet men den gula blomningen på bar kvist är fantastisk vacker, se bilder nedan. Om man närmar sig sälgen under blomningen kan man höra insekterna surra. Det är väl värt ett besök.

Efter blomningen växer bladen ut som har en matt grön färg på ovansidan och grågrön färg på undersidan, vilket man kan se när det blåser.

För att vara säker på om det är en hon eller hanblomma skulle man behöva ha betydligt större bilder men vi tror att de gula är han blommor och de gråa är honblommor.

Om man förstorar ovanstående bilden så visar den att det bladen håller på att utvecklas vilket är typiskt för honblommor.Styrelse Sollentuna Biodlarförening
Monique, Eva, Tomas, Ingegerd, Thomas, Johan & Akos