Amerikansk yngelröta är en väldigt smittsamt sjukdom, och den 1:a januari 2019 ändrades Jordbruksverkets Föreskrifter om kontroll av amerikans yngelröta, varroasjuka och trakékvalster hos bin. De senaste månaderna har det konstaterats en del utbrott norr om Mälaren, och Sollentuna Biodlareförening valde att följa Sigtunaortens biodlareförenings förebild och tog samlingsprov för test av amerikansk yngelröta på alla medlemmars bikupor inom Sollentuna kommun (5 stycken samlingsprov på 10 bikupor var).

Idag fick vi provsvar och vi är väldig glada att alla provsvar var negativa. Det vill säga att ingen av de undersökta bikuporna har några sporer av amerikansk yngelröta (se PDF fil för provsvar).

Du kan läsa mer om screening av amerikansk yngelröta på Mellifera Veterinärtjänstens webbsida: http://www.mellifera.n.nu/yngelrota