Laddar Karta...

Datum/Tid
2024-06-10 - 2024-06-16
Hela dagen

Plats
Hersby hembygdsgård

Kategorier


Det är inte bestämd än exakt vilka dag och tid besöket ska göras, men det kommer vi annonsera på medlemmarnas sluten Facebookgrupp och här på hemsidan.

Skattning #1

  • Kontrollera att allt ser bra ut i bigården
  • Skatta lådor/ramar med täckt honung
  • Kontrollera ramar i yngelklotet att ägg finns och inga tendenser till svärmning förekommer
  • Vid behov, utöka med skattlådor och/eller ramar i yngelrummet
  • Gör anteckningar