Datum/Tid
2019-04-23
19:00 - 21:00

Kategorier


Bihälsa och försommarbekämpning. Diskussion om egenkontroll.

Arrangemanget sker i samarbet med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Studieförbundet Vuxenskolan