Den 5 november 2019 var det årsmöte i Sollentuna biodlareförening där en ny styrelse valdes.

BefattingNamnMobilMail
StyrelsenStyrelsen
sbf@sollentunabiodlare.se
Ordförande,
registeransvarig
Nisse Blomberg070-7534912nisse@sollentunabiodlare.se
Vice ordförande,
kvalitetsansvarig,
honungsbedömning
Eva Ekströmevae@sollentunabiodlare.se
SekreterareIngegerd Annergren
ingegerd@sollentunabiodlare.se
Kassör,
näringsbiodlings-samordnare
Tomas Wikberg tomasw@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
skadesamordnare
Lasse Johansson
Ledamot,
utbildningsamordnare
Thomas Ullman070-7356776thomas@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
avelssamordnare,
bihälsosamordnare
Monique Widingsjömonique@sollentunabiodlare.se
AdjungeradEva Persson
eva@sollentunabiodlare.se
WebbansvarigJohan Widingsjö
Bitillsynsman SollentunaHorst Frank073-7876083