Den 9 november 2020 hade Sollentuna biodlareförening sitt årsmöte där en ny styrelse valdes.
Den 18 november 2020 hade styrelsen sitt konstituerande möte där uppdragen fördelades.

BefattingNamnMobilMail
StyrelsenStyrelsen
sbf@sollentunabiodlare.se
Ordförande,
registeransvarig,
näringsbiodlings-
samordnare
Monique Widingsjö0708-149630monique@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
Vice ordförande,
bitr. utbildnings-
samordnare
Lasse Johanssonlasse@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
Sekreterare
Ingegerd Annergreningegerd@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
Kassör
Tomas Wikbergtomasw@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
bihälsosamordnare
Eva Ekströmevae@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
utbildningssamordnare
Thomas Ullman070-7356776thomas@sollentunabiodlare.se
Ledamot,
avelssamordnare,
webbansvarig
Johan Widingsjöjohan@sollentunabiodlare.se
Ordförande honungs-
bedömningskommitté,
kvalitetsansvarig
Timea Johansson
Bitillsynsman SollentunaHorst Frank073-7876083