Styrelsen 2021/2022

Monique Widingsjö

Monique Widingsjö

Ordförande
Registeransvarig
Näringsbiodlingssamordnare
Ombud till distriktsmöte
Svärmfångare
Kontaktperson förbundet

Ingegerd Annergren

Ingegerd Annergren

Sekreterare
Ombud till distriktsmöte

Tomas Wikberg

Tomas Wikberg

Kassör
Ombud till distriktsmöte
Svärmfångare
Samordnare mentorverksamhet

Eva Ekström

Eva Ekström

Vice ordförande
Ordförande Honungsbedömningskommittén
Bihälsosamordnare
Ombud till distriktsmöte

Thomas Ullman

Thomas Ullman

Utbildningssamordnare
Svärmfångare

Johan Widingsjö

Johan Widingsjö

Avelssamordnare
Webbansvarig
Ersättare till distriktsmöte

Akos Koranyi

Akos Koranyi

Kvalitetssamordnare
Ersättare till distriktsmöte

Hela styrelsen kan nås via epost: sbf@sollentunabiodlare.se

Arbetsgrupper

Honungsbedömningskommittén

Ludmilla Schuisky-Olsson

Ludmilla Schuisky-Olsson

Honungsbedömmare

Ulla Huzell

Ulla Huzell

Honungsbedömmare

Eva Ekström

Eva Ekström

Vice ordförande
Ordförande Honungsbedömningskommittén
Bihälsosamordnare
Ombud till distriktsmöte

Övriga kontaktpersoner

Johan Jarbrant

Kontaktperson Distriktsstyrelsen

Horst Frank

Bitillsynsman