Styrelsen 2022/2023

Monique Widingsjö

Monique Widingsjö

Ordförande
Administratör medlemssystem förening
Kontaktperson förbundet
Näringsbiodlingssamordnare
Ombud till distriktsmöte
Svärmfångare
Honungsbedömmare

Eva Ekström

Eva Ekström

Vice ordförande
Ordförande honungsbedömningskommittén
Bihälsosamordnare
Ombud till distriktsmöte

Johan Widingsjö

Johan Widingsjö

Sekreterare
Avelssamordnare
Webbansvarig
Ombud till distriktsmöte

Tomas Wikberg

Tomas Wikberg

Kassör
Samordnare mentorverksamhet
Ombud till distriktsmöte
Svärmfångare

Ákos Korányi

Ákos Korányi

Kvalitetssamordnare
Ersättare till distriktsmöte

Göran Westin

Göran Westin

Styrelsemedlem
Ersättare till distriktsmöte
Honungsbedömmare

Thomas Ullman

Thomas Ullman

Utbildningssamordnare
Svärmfångare

Hela styrelsen kan nås via epost: sbf@sollentunabiodlare.se

Arbetsgrupper

Honungsbedömningskommittén

Göran Westin

Göran Westin

Styrelsemedlem
Ersättare till distriktsmöte
Honungsbedömmare

Ludmilla Schuisky-Olsson

Ludmilla Schuisky-Olsson

Honungsbedömmare

Eva Ekström

Eva Ekström

Vice ordförande
Ordförande honungsbedömningskommittén
Bihälsosamordnare
Ombud till distriktsmöte

Monique Widingsjö

Monique Widingsjö

Ordförande
Administratör medlemssystem förening
Kontaktperson förbundet
Näringsbiodlingssamordnare
Ombud till distriktsmöte
Svärmfångare
Honungsbedömmare

Övriga kontaktpersoner

Johan Jarbrant

Kontaktperson Distriktsstyrelsen

Vakant

Bitillsynsman