2019-09-24: Föreningen har nu tagit fram etiketter för märkning av honungsburkar med föreningens egen logo. En utmärkt kvalitetsmärkning för alla oss i Sollentuna Biodlare. Etiketterna ligger på ark om 20 st och har det subventionerade priset av 1 kr / etikett, alltså 20 kr per ark. Etiketterna finns hos Thomas Ullman och betalning görs till honom. Maila gärna din beställning för hämtning till thomas@sollentunabiodlare.se.

2019-06-03: Nu när yngelrötan är i närheten tänker föreningen genomföra en provtagning av samtliga samhällen inom Sollentuna kommun. Vill därför veta vilka som har kupor och antalet. Mejla namn , kupornas plats och antal till nisse@sollentunabiodlare.se.
Provet görs med att man tar 20 bin från varje kupa och sedan stoppar man dom i frysen. När bina är döda kan man lägga alla i ett kuvert med namn och antal kupor och förvara i frysen tills det är dax att skicka vidare.
Ta enbart prov från modersamhället och ej de avläggare ni gjort. Vid fler bigårdar så ett kuvert/bigård.

Information om hur och när alla prover samlas in följer, men antagligen blir det veckan innan midsommar.