På jordbruksverkets hemsida hittar du

Kartor över över skydds- respektive övervakningsområden med avseende på amerikansk yngelröta

Prenummerera dig på sidan om regler för biodling så får du information via mejl varje gång sidan uppdateras: http://djur.jordbruksverket.se/prenumerera/bitillsynreglerforbiodling.4.b14954b16ab3bd5dd3d6931.html