Datum/Tid
2019-11-05
19:00 - 21:00

Kategorier


Dokument årsmöte:

Länk till Årsrapport: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/09/Årsrapport-2019.pdf

Länk till Honungsbedömningsreglemente: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2017/04/Honungsbedömningsreglemente-160918.pdf

Länk till Honungsbedömningskort: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/01/Honungsbedömningskort-2017.pdf

Länk till Bihusesyn 2019: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2019/03/bihusesynen-2019.pdf (1. Se info längst ned på sidan)

Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Studieförbundet Vuxenskolan

  1. Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.
    Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.
    Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.