Laddar Karta...

Datum/Tid
2021-11-08
19:00 - 21:00

Plats
Tintomararummet

Kategorier


Mötessamordnare: Monique

Dokument årsmöte:

Länk till Årsrapport: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/08/Arsrapport-skrivbar.pdf

Honungsbedömningsreglemente 2.0

Länk till Bihusesyn*) 2021: https://www.biodlarna.se/app/uploads/2021/06/ifyllbar-Bihusesyn-2021.pdf

 

Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Studieförbundet Vuxenskolan

 

*) Lagstiftningen och handelns krav på livsmedelsproducenterna har inneburit att olika system utarbetats för att garantera livsmedlens kvalité, t.ex. HACCP och ISO.

Inom biodlingen har ett egenkontrollsystem utvecklats som kallas Bihusesyn. Den innehåller den lagstiftning som är mest aktuell för svenska biodlare. Bihusesynen är ett hjälpmedel för utveckling av de enskilda biodlingarna och kan därmed också medverka till en förbättring av standarden på svensk biodling i dess helhet.

Bihusesynen innebär att biodlaren utför en egenkontroll av att han/hon följer de lagar och förordningar som berör biodlingen.

Du kan skriva ut din Bihusesyn och ta med och visa till din handlare om de har frågor rörande din egenkontroll.