Vår förening

 

Sollentuna Biodlareförening 106 år

 

Vi träffas regelbundet under lättsamma former. Både under och utanför bisäsongen. Utbildning och byte av erfarenheter gör oss hela tiden till bättre biodlare. Behöver man hjälp finns det alltid någon i föreningen som har tips och råd. Vår förening grundades redan 1913 så vi har redan firat vårt 100-årsjubileum. Biodlare har alltid funnits i Sollentuna även om antalet varierat genom åren!

 

Från att ha varit en relativt stor förening så har vi stadigt minskat genom naturlig avgång, men nu tycks trenden verka vända. Vi är nu mer än 50 medlemmar och vi fortsätter öka. Biodlingen tycks locka den yngre generationen i en ny grön våg.  I slutet av 90-talet upphörde Upplands Väsby Bf och dess medlemmar kom till oss.

 

Vi är medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund, vilket är en kvalitetsstämpel för oss. Läs mer

om SBR genom att klicka här.

 

 

Är du intresserad så hör gärna av dig eller kom till någon av våra träffar ( se fliken Aktiviteter och utbildning).

Alla träffar är på Fridshyddevägen 17  kl 19.00 om inget annat anges.

Sollentuna Biodlare

Vår styrelse

90 år av biodling – styrelsens samlade erfarenhet


Den 6 november 2018 var det årsmöte i Sollentuna biodlareförening. En ny styrelse valdes och här kommer en presentation av den.

Det är en styrelse med gedigen erfarenhet, närmare bestämt sammanlagt 90 år. Har man tillsammans sysslat med biodling så länge borde man ha stött på de flesta utmaningar som kan dyka upp. Men med all den erfarenheten kan det inte bara vara problem man ställs inför. Det är också en förundran över hur bina fungerar och reagerar samt glädjen över dessa små varelser som visar sig i denna siffra. Det innebär att det inte bara finns en gedigen erfarenhet utan även mycket kunskap i styrelsen. Det ska väl också sägas att de nyvalda medlemmarna inte står för den största delen av denna erfarenhet och kunskap. Det är Nisse, som varit biodlare i 38 år, som verkligen sticker ut. Han har samlat både på kunskap och erfarenhet i sina två bigårda, som är belägna i Norrtälje och på Väderholmen här i Sollentuna. Nisse valdes naturligtvis om till ordförande och går nu in på sitt tionde år i den rollen.

Även Eva P har en gedigen kunskap och erfarenhet med sina 13 år som biodlare. Hon är adjungerad till styrelsen och är aktiv i två föreningar; Sollentuna och Vallentuna.

Anette som i många år varit styrelsens kassör har även hon en lång erfarenhet av biodling, närmare bestämt tio år.

Helena, som givit sina bin Sollentunas bästa utsikt, Tunberget, har varit biodlare ungefär lika länge. Man undrar om hennes bin bara njuter av utsikten eller om de använder den för att kolla in var den bästa nektarn och det bästa pollenet kan finnas. Helena har precis som Nisse två bigårdar; en på Tunberget och en i Småland.

Thomas U har varit biodlare i sex år och är sedan tidigare utsedd till samordnare av utbildningen i föreningen. Han har även gjort föreningens hemsida och ansvarar för den.

Eva E, som valdes in som ny medlem i styrelsen, har också varit biodlare i sex år, men medlem i föreningen i sju år. Eva E har utsetts till kvalitetsansvarig och ordförande i honungsbedömningskommittén.

Tomas W är ny i styrelsen och hans bin är nog kompisar med Ingegerds bin, föreningens sekreterare sedan några år. Tomas W och Ingegerd bor på samma gata och skaffade bin ungefär samtidigt, sommaren 2014. De är Edsvikens honungsproducenter. Men Ingegerd nöjer sig inte bara med att marknadsföra sin honung i Edsviken. Hon har alltid med sig en burk honung på sina långväga tjänsteresor, senast var det Sao Paulo i Brasilien. När hennes kolleger går ut och dricker en öl händer det att hon en tur till en biodlare i stället.

Varför är vi då biodlare? I grunden finns naturligtvis ett intresse för naturen. Både Eva P och Eva E drömmer om prunkande trädgårdar. Tomas W är fågelskådare, men har på äldre dagar, dvs sedan fyra år tillbaka, även börjat intressera sig för binas samhällsbyggen och följer gärna debatten om binas roll i näringskedjan.


Styrelsens erfarenhet av styrelsearbete är inte lika gedigen, men 57 år är väl inget att skämmas för. Även här är det Nisse som utmärker sig och i viss mån även Eva P.

Nu drar det nya verksamhetsåret igång och från styrelsens sida hoppas vi att det blir ett bra biår och ett bra år för föreningen och alla dess medlemmar, nya som gamla.


Eva E 2018-11-18


Befattning

Namn

Mobilnummer

Mejladress

Styrelsen

Styrelsen


sbf@sollentunabiodlare.se

Ordförande

Nisse Blomberg

070-753 49 12   

nisse@sollentunabiodlare.se

Sekreterare

Ingegerd Annergren


ingegerd@sollentunabiodlare.se

Kassör

Anette Pettersson


anette@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Eva Ekström


evae@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Thomas Ullman

070-735 67 76

thomas@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Helena Bergholtz


helena@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Tomas Wikberg


tomasw@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Eva Persson


eva@sollentunabiodlare.se

Bitillsyningsman

Sollentuna

Horst Frank

073-787 60 83