Vår förening

Sollentuna Biodlare

 

Sollentuna Biodlareförening 105 år

 

Vi träffas regelbundet under lättsamma former. Både under och utanför bisäsongen. Utbildning och byte av erfarenheter gör oss hela tiden till bättre biodlare. Behöver man hjälp finns det alltid någon i föreningen som har tips och råd. Vår förening grundades redan 1913 så vi har redan firat vårt 100-årsjubileum. Biodlare har alltid funnits i Sollentuna även om antalet varierat genom åren!

 

Från att ha varit en relativt stor förening så har vi stadigt minskat genom naturlig avgång, men nu tycks trenden verka vända. Vi är nu mer än 50 medlemmar och vi fortsätter öka. Biodlingen tycks locka den yngre generationen i en ny grön våg. I slutet av 90-talet upphörde Upplands Väsby Bf och dess medlemmar kom till oss.

 

Vi är medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund, vilket är en kvalitetsstämpel för oss. Läs mer

om SBR genom att klicka här.

 

Är du intresserad så hör gärna av dig eller kom till någon av våra träffar ( se fliken Aktiviteter och utbildning).

Alla träffar är på Fridshyddevägen 17 kl 19.00 om inget annat anges.

Vår styrelse

Befattning

Namn

Mobilnummer

Mejladress

Styrelsen

Styrelsen

 

sbf@sollentunabiodlare.se

Ordförande

Nisse Blomberg

070-753 49 12

nisse@sollentunabiodlare.se

Sekreterare

Ingegerd Annergren

 

ingegerd@sollentunabiodlare.se

Kassör

Anette Pettersson

 

anette@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Eva Ekström

 

evae@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Thomas Ullman

070-735 67 76

thomas@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Helena Bergholtz

 

helena@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Tomas Wikberg

 

tomasw@sollentunabiodlare.se

Ledamot

Eva Persson

 

eva@sollentunabiodlare.se

Bitillsyningsman

Sollentuna

Horst Frank

073-787 60 83